לא יודעת כמה זה קשור לפורום

לא יודעת כמה זה קשור לפורום

אבל תודו שהמילים מדהימות! גלי, גלי מדוע צחקת כשלקחת את הדובון והשכבת אותו לישון? מדוע צחקת? האם הוא סיפר לך דבר מצחיק על שעון שתקתק שתקתק ותקתק ותיק תיק? בואי גלי, בואי גלי לי, מאין הצחוק המתוק? בואי גלי, בואי גלי לי, גם אני עוד רוצה לצחוק. גלי, גלי מדוע שאלת מה קרה ומה פתאום שכבר לילה ולא יום? מדוע שאלת? האם את נזכרת איך הוילון מן השמש פחד כל היום, כל היום בואי גלי, בואי גלי לי, מאין זכרת את האור? בואי גלי, בואי גלי לי, גם אני עוד רוצה לזכור. גלי, גלי מדוע בכית כשהגשם הראשון התדפק על החלון? מדוע בכית? האם הוא סיפר לך דבר איום על חתול שנרטב שנרטב ועלה לו החום? בואי גלי, בואי גלי לי, מאין באות הדמעות? בואי גלי, בואי גלי לי, גם אני עוד רוצה לבכות מדהימות!
 
למעלה