לא יהיו מים חמים בקומקום, כי אין מים בקומקום

למעלה