לא יאומן, מכורים לנקוטין, במקום שיתחילו ממזון

לא יאומן, מכורים לנקוטין, במקום שיתחילו ממזון

בסיסי, ויואב שותק אפילו שהוא היחיד שלא נהנה מזה והתקציב גם שלו!
 
למעלה