לאף אחד לא צריכה להיות טעות (חוץ מאשר אם הוא סמולני)!!!

לאף אחד לא צריכה להיות טעות (חוץ מאשר אם הוא סמולני)!!!

הם לחלוטין לא מעוניינים בשלום איתנו, גם כאשר הם משמיעים קולות
של כאילו!!!

והצרה עם ממשלות ישראל לדורותיהן היא שבעוד שהערבים (תיזכורת:
ה"פלשטינים" הם ערבים לכל דבר!!!)
מעבירים לעולם קווים אדומים על
כל צעד ושעל בסיכסוך איתנו, אנחנו מעולם לא העברנו להם אפילו לא
קו אדום אחד.....


כך שאיש לא צריך להתבלבל אם מרוב קווים אדומים של הערבים,
לא קיימת
שום אפשרות לראות שום שלום.....
(וכנראה שלעולם לא תהיה אפשרות כזאת - אפילו אם שובו'בסקי וחבריו
יהפכו עולמות!!)
 
למעלה