לאן נעלמו "אבירי הדמוקרטיה"???

לאן נעלמו "אבירי הדמוקרטיה"???

לאן נעלמו "כלבי השמירה של הדמוקרטיה"? "אבירי השלטון והחוק" אותה תשקורת שרק לפני שבועות ספורים הסיתה לרוצץ מוחות של ילדים בשם "אכיפת החוק" וה"דמוקרטיה"... לאן היא נעלמה בשעת המבחן? מבחן הדמוקרטיה ושלטון החוק הם לא אותם 9 מבנים לא מאושרים,אלא בפרשיות העומדים בראש שלטון השחיתות והתשקורת במקום לחקור ולבדוק מעדיפה להסתיר ולהשתיק. פתאום כשנודע שאותו מפקד הפוגרום-אולמרט ששלח לפני שבועיים את קלגסיו לרוצץ מוחות ולרסק גולגלות לילדים,בשם החוק חשוד בגניבת מיליונים ובעוד הרבה פרשיות שחיתות "ומשום מה",התשקורת מפחדת ממנו... ולא מעיזה להוציא את זה החוצה... קדימה לשחיתות...
 
אתם יא חביבי אשמים

כשבמשך שנים קראנו ואמרנו והתרענו והודענו והזהרנו ששרון מושחת, ושהוא עובר על החוק ושהוא פועל בניגוד להחלטות ממשלה ולאמות מידה דמוקרטיות. אתם עניתם ואמרתם- אתם תוקפים את שרון כי הוא ימני ואתם שמאלנים. החקירה היא פוליטית. מנסים להפיל ממשלה לגיטימית ע"י חקירות. היום, כשאתם מתנגדים למדיניות שרון ולממשיכי דרכו נוח לכם לצעוק שחיתות. אבל אף אחד כבר לא ישמע, אחרי הכל אתם אלה שקבעתם שכל הקריאה הזו היא פוליטית ובפוליטיקה מקורה... ולמען הסר ספק, אני מצרף את קריאתי אליך. אהוד אולמרט אכן מושחת. והוא לא המושחת היחיד במפלגתו. וגם נתניהו מושחת. והקשר בין ההון של המאפיה ובעלי ההון לשלטון הוא מקור כל השחיתות. מושחתים נמאסתם!
 
למעלה