לאייפונ יש אפשרות להקלדה בוורד ול..

לאייפונ יש אפשרות להקלדה בוורד ול..

הדפיס? מי יודע? אשמח לתשובה. ואולי אפשר לשלוח ממנו פקס?
 
למעלה