לאיזה הנחות זכאים מקבלי פנסית זיקנה.

אנפה2

New member
לאיזה הנחות זכאים מקבלי פנסית זיקנה.

אני מקבלת פנסיה מבטוח לאומי, האם אני זכאית גם להנחות מחברת החשמל? האם חברת הכבלים נותנת הנחות לגמלאים? למה זכאים הגמלאים, ובאיזה תנאים, אודה לתשובתכם.
 
זכויותיהם של מקבלי קצבאות זקנה במוסדות שונים

זקנה - זכויותיהם של מקבלי קצבאות זקנה במוסדות שונים זכויות ברשויות מקומיות משרד התחבורה משרד הבינוי והשיכון רשות השידור קופת חולים חברת חשמל בזק. רשויות מקומיות מקבלי קצבת זקנה זכאים להנחה של 25% במס הארנונה על דירתם, עד 100 מ"ר מהדירה. אם יש להם הכנסות, הם יהיו זכאים להנחה עד 30% על-פי מבחן הכנסות ועל-פי האישורים שימציאו לרשות המקומית. מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה של 100% במס הארנונה על דירתם, עד 100 מ"ר מהדירה. את הבקשה להנחה או לפטור יש להפנות לרשות המקומית. האישורים מועברים מביטוח לאומי ישירות לרשויות מקומיות. אין צורך לפנות לביטוח לאומי. משרד התחבורה אזרחים שהגיעו לגיל פרישה זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. ההנחה בשיעור 50% בכל סוגי הכרטיסים הקיימים על סמך תעודת זהות. משרד הבינוי והשיכון מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד). את הבקשות יש להפנות לחברות שזכו במכרז: מתן חן, עמגר ועמידר. רשות השידור מקבלי קצבת זקנה עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של 50% בתשלום אגרת רשות השידור. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי. קופת חולים מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בשיעור של 50% ברכישת התרופות. סייג: בני זוג המקבלים קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה, בתנאי שהגיעו לגיל פרישה. מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה וכן מי שבתכוף לפני שקיבלו קצבת זקנה שולמה להם קצבת נכות, זכאים לפטור מאגרות שירותים רפואיים. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי. לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח לאומי בימים א' - ה' בן השעות 13:30-8:00 בטלפון 02-6462000 חברת חשמל מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים לשלם תשלום מופחת לחברת החשמל בדירה המשמשת למגוריהם, בשיעור של 50% עד 400 קוט"ש. חברת בזק מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה מחברת בזק על קו הטלפון הרשום על שמם והנמצא בדירה המשמשת למגוריהם. הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית, והכנסתך שלא מעבודה, כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 65 ולנשים 60. גיל זה עולה בהדרגה, וכשיושלם התהליך, הוא יהיה 67 לגברים ו-64 לנשים. מענק חימום פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי לחימום למקבל קצבת זקנה שמתקיימים בו התנאים האלה: 1. הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה. 2. הוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות. המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 246 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) , והוא משולם באופן אוטומטי בצירוף לקצבת חודש אוקטובר וכן תוספת באם מגיע לקצבת זקנה - תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה .רק בריאות.
 
למעלה