לַאלמנה הכחולה,

לַאלמנה הכחולה,

קראתי את התבאויותייך, והתייחסתי כל פעם לתוכנן... אבל עכשיו אני חושבת, ברצינות הכי גמורה, שאת צריכה לאסוף אותן ולהוציא ספר שירים. ומעז יֵיצא מתוק
 
למעלה