כתב שיודע על מה הוא מדבר

snift

New member
כתב שיודע על מה הוא מדבר

ביחוד בפסקה האחרונה "טקסים מסוג זה אסורים בתכלית האיסור על פי ההלכה היהודית, המוקיעה כל גילוי של מאגיה שחורה או מעשי כישוף אחרים, ורואה בהם עבודה זרה"
 

benedict arnold

New member
זאת ועוד-

לפי מחקרו של החוקר הירושלמי משה בלוי, לטקס המכונה 'פולסא דנורא' אין בסיס באף ספר קבלה ולמעשה מדובר בטקס מבוים שהומצא בשנות החמישים. רק תמהונים ועיתונאים חילונים נבערים מייחסים לו משמעות.
 

rachel437

New member
ורק תמהונים דתיים נבערים

מייחסים משמעות לשטויות האלה. אמרו עליו על מלאך המות, שכולו מלא עינים, בשעת פטירתו של חולה, עומד מעל מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו, כיון שחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו וזורקה לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות! (עבודה זרה כ ע"ב) למאה ושמונים אלף מלאכי חבלה יש את היכולת להזיק לאדם המסתובב יחידי (פסחים קיב ע"ב). "אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה, ואומר לפניו: רבש"ע, טפה זו מה תהא עליה? גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני?" (נדה טז ע"ב). הנכנס לבית הכסא, אומר: התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, תנו כבוד לאלהי ישראל, הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם". (ברכות ס ע"ב). אמר אביי: לא יאמר כך שמא יעזבו אותו וילכו, אלא יאמר: שמרוני שמרוני, עזרוני עזרוני, סמכוני סמכוני, המתינו לי המתינו לי, עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם. כמו כן שני מלאכים מלווים את המתפלל מבית הכנסת לביתו בערב שבת (שבת קיט ע"ב). אמר רבי יהושע בן לוי, שלשה דברים סח לי מלאך המות: אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש; ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו; ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל. ואם פגש בנשים כיצד ינצל ממלאך המוות? – יקפוץ ממקומו ארבע אמות [שני מטרים], אם יש נהר יעבור אותו או שילך בדרך אחרת ואם אין לו אפשרות להסתלק מהמקום יסובב פניו ויאמר: (זכריה ג') 'ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך וגו'' עד שהנשים יחלפו על פניו" (ברכות נא ע"א). אליהו בא ממרחק של 1600 ק"מ כדי להציל את רב כהנא שקפץ מהגג כדי שלא יתפתה לתביעתה של גבירה (קידושין מ ע"א). הכהן עומד ופניו לפני הארון והשואל מאחריו, פניו לאחרי הכהן ואומר השואל: אעלה למלחמה או לא אעלה, ואינו שואל בקול רם ולא מהרהר בלבו אלא בקול נמוך כמי שמתפלל בינו לבין עצמו, ומיד רוח הקדש לובש את הכהן ומביט בחושן ורואה באותיות שבולטות מן החושן את התשובה כנגד פניו, והכהן משיבו ואומר לו עלה או לא תעלה (יומא עג ע"א-ע"ב) השדים נמצאים בכמות מרובה מאוד ומתחככים הם בין בני האדם אך אינם נראים "בעין בלתי מזוינת". כדי לראותם צריך לקחת שליא של חתולה שחורה בת שחורה, בכורה בת בכורה לשורפה באש לשחוק אותה עד אפר לשימה בעיניו וכך יראה את השדים. אזהרה: את האפר צריך לשמור היטב בשפופרת סגורה היטב שמא השדים יגנבו את האפר ויגרם נזק לאדם כפי שקרה לרב ביבי בר אביי שראה את השדים וניזוק עד שהתפללו עליו חכמים ונרפא (ברכות ו ע"א). לקרוא ולא להאמין במה אאנשים מאמינים.
 

NimrodOZz

New member
האמנם? רק דתיים?

להזכירך: אביגדור אסקין נשפט והורשע על ביצוע טקס "פולסא דנורא" נגד יצחק רבין... בבית משפט ישראלי! אבל אל תתני לעובדות לבלבל אותך...
 

pembencipolisi

New member
משפטו של אביגדור אסקין היה בזבוז

כספי צבור. בית המשפט עסק בדינו של עורך טקס WOODOO
מסתבר שהשופט/ת הנכבד/ה נתנ/ה יחס לקללת מכשף כשם שנתנה יחס ליצחק רבין...
 

someboddy

New member
אני דווקא מסכים עם פסק הדין

אסקין האמין שהפולסא דנורא עובדת. לכן דינו כדין אדם המנסה לרצוח בעזרת אקדח ריק המאמין שהאקדח טעון. אם אדם מתכוון לרצוח, ועושה פעולה שהוא מאמין שתביא למותו של אדם אחר, גם אם מכורח המציאות הרצח לא מצליח עליו להענש. גנב המנסה לפרוץ לבית. הוא מאמין שאין בבית מערכת אזעקה, ולכן אינו בא אם הכלים לפרוץ מערכת כזאת. כשמגיע רגע הפריצה מתברר כי יש בבית מערכת אזעקה והגנב נתפש. האם יש לשחרר את אותו גנב משום שאין סיכוי שמזימתו הייתה מצליחה?
 

pembencipolisi

New member
מהדוגמא שהבאת: גנבה מוגדרת פשע

בחק, לכן גם הזומם לגנוב ונכשל אמור להענש. האם טקס WOODOO מוגדר כפשע בחק ?
 

someboddy

New member
טקס וודו הוא האמצעי

שבעזרתו עושים את הפשע. אמצעי כמו סכין או אקדח - למרות שהוא לא עובד טוב כמוהם...
 

NimrodOZz

New member
שאני אבין:

אתה מאמין שטקס וודו/פולסא דנורא/כישוף באמת עובד? באמת משפיע על העולם ויכול לגרום צרות מחלות או מוות למי שמבוצע עליו הטקס?
 

someboddy

New member
אני לא מאמין

אבל אותו נאשם האמין גם האמין. מבחינתו פולסה דנורה יעיל כמו דקירת סכין או יריית אקדח. אם אני מנסה להרוג מישהו אם סכין ולא מצליח, איזו מניעה יש שאני אנסה פעם נוספת עם אקדח?
 

NimrodOZz

New member
ובכל זאת

לא יאשימו אותך ברצח אלא בנסיון לרצח. אמונתו של הנאשם איננה רלונטית. השאלה היא אם השופטים מאמינים שהקללה פועלת. לא להאמין בקללה אבל להרשיע את מי שעשה אותה זה פרדוכס.
 

someboddy

New member
גם על נסיון ברצח

מגיע עונש מאסר, לא? אם אני לא טועה, על נסיון לרצח מקבלים עונש פחות חמור מאשר על רצח. לדעתי זה לא צריך להיות ככה. האם לעבריין מגיעה הקלה בעונש רק בגלל ששוטר מוכשר הצליח לעצור אותו?
 

NimrodOZz

New member
האם פולסא דנורא הוא נסיון לרצח?

אם אתה מאמין שהפולסא שנורא יכול לגרום לרצח כן. אבל החוק איננו מכיר בכישוף או כל פעולה מאגית כגורם למוות. כך שההרשעה של אסקין היא פרדוכסלית: לא מאמינים אבל מרשיעים.
 

pembencipolisi

New member
בגלל זה כתבתי שמשפטו של אסקין היה

בזבוז כספי צבור. בית המשפט שפט מכשף. אבל החק לא מתיחס אל כשוף. העובדה שהנושא היה אביגדור אסקין מול יצחק רבין היתה הסבה למשפט. הענין אם היה משפט לפלוני אלמוני , בגלל כשוף שערך נגד פלמוני.
 

pembencipolisi

New member
ואם היה בא מכשף מהאיטי ועושה

טקס WOODOO המכוון לגרום מות למי מחברי הפורום, ולא לרבין, האם היתה עלה להעמיד את מכשף WOODOO זה, למשפט ? האם הטענה של מישהו שנגדו היה מכוון הטקס מגיעה לבית משפט ? או שהיתה הופכת לבדיחת היום ? האם "משה זיכמיך" או "מוריס בוזגלו" היו מקבלים אותו דין כמו שקבלה טענת יצחק רבין , האם זה היה עובר את "מבחן בוזגלו ?" האם היה מכשף ה WOODOO מהאיטי מקסל אותו גזר דין שקבל אביגדור אסקין ?
 

someboddy

New member
סביר להניח שלא

כמו שיגאל אמיר קיבל עונש חמור יותר מרוב הרוצחים, כנראה שאדם המבצע טקס וודו נגד ראש ממשלה יראה על ידי החוק בחומרה יותר מאשר אדם המבצע טקס וודו נגד סתם מישהו.
 

pembencipolisi

New member
האיפה "שויון הכל בפני החק " ? מכאן

רואים שכמו שה"פולסא דנורא" היתה ענין פוליטי, גם משפט אביגדור אסקין נבע מסבות פוליטיות, לא מסבות של חק.
 
למעלה