כתב הסירוב נגד מ.ב.ד:

כתב הסירוב נגד מ.ב.ד:

ביתצ דין צדק הגיש כתב סירוב על זה שמ.ב.ד סירב לבוא לבית המשפט אחרי שקראו לו לשם שלושה פעמים . מילות הכתב המדויקות: היות שמרדכי בן דוד ורדיגר מברוקלין ניו יארק מספר דרכון אמריקאי:"""""" לא קיים את צו המניעה של בית הדין שלא לתבוע בערכאות,ומבואר דינו שכל ההולך לערכאות הרי הוא רשע וכאילו חירף וגידף, והרים יד בתורת משה. והוזמן לבית דין ג' פעמים ולא הופיע, אשר ע"כ הוא נקרא סרבן והרי הוא בחרם ונידוי ואסור לעמוד ב-ד' אמותיו ולצרפו לכל דבר שבקדושה,ונקרא רשע וגס רוח ואין לו חלק לעולם הבא וכו' עד שישוב בתשובה ויצית דיינא.
 
למעלה