כתבות, הודעות, דיווחים

מצב
הנושא נעול.

בועז ל

New member
הודעת "רכבת ישראל" - דו"ח כספי לחציון ראשון 2014

כתבות, הודעות, דיווחים
הודעת "רכבת ישראל" - דו"ח כספי לחציון ראשון 2014

הודעת דוברות רכבת-ישראל - הרכבת עולה על פסים של רווחיות.
רכבת ישראל מציגה במחצית הראשונה השנה רווח של 106 מיליון שקלים מפעילות שוטפת. הרווח הנקי כ- 1.47 מיליארד שקלים, כולל רווח חד פעמי בסך של כ-1.36 מיליארד שקלים.

בועז צפריר, מנכ"ל רכבת ישראל: "התוצאות החזקות הן ביטוי להבשלת מהלכי התייעלות, שינוי מבני, והטמעת תרבות עסקית-שירותית בחברה בשנים האחרונות. התנהלות הרכבת מוכיחה כי ניתן להיות שירותיים, מדויקים וגם רווחיים. מטרתנו היא להעלות את הרכבת לפסי רווחיות יציבים ובכך לצמצם את הנטל התקציבי."
רכבת ישראל מדווחת היום על רווח כספי בתוצאות המחצית הראשונה של 2014. הרווח מהפעילות השוטפת, הנובע בעיקר מגידול במספר הנסיעות והובלת מטענים, הסתכם במחצית הראשונה של השנה בסך של כ- 106 מיליון ₪. החברה צופה את המשך המגמה גם במחצית השניה של השנה.
רווחי החברה מהווים 10% מהמחזור הכספי, גבוה מהיעד בהסכם ההפעלה שנחתם לאחרונה עם משרדי הממשלה. כספי הרווחים ישמשו לשיפור השרות לנוסעים.
מגמת הגידול והצמיחה של החברה נמשכת, בהסעת נוסעים ובהובלת מטענים, הדבר ניכר בהכנסות החציון: מספר הנסיעות בחציון ראשון של 2014 עמד על 23.5 מיליון נסיעות, גידול של כ-35% בהשוואה לשנת 2011 (17.5 מיליון נסיעות). הדבר נובע מפתיחת קווים חדשים, הגברת התדירות והדיוק, ושיפור השרות.
הכנסות מהובלת מטענים - גידול של כ- 11 מיליון ₪, כ- 14% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.נציין כי לאחרונה חתמה חברת רכבת ישראל על הסכם הפעלה עם משרדי האוצר והתחבורה, המסדיר את מרכיב הפיתוח של החברה וגם את דמי ההפעלה השוטפת. ההסכם כולל בין היתר גם את היערכות רכבת ישראל, בתאום עם נציגי הממשלה, לקראת גיוס אג"ח ציבורי בהיקף של עד 2 מליארד ₪.
מצורפים – נתונים על הסעת הנוסעים והובלת המטענים.

רווח נקי – 106 מלש"ח רווח מהפעילות השוטפת של החברה בחציון הראשון של 2014: הכנסות מנוסעים, מטענים, מסחר וכו'

רווח מפעילות שוטפת חציוני
חציון 1 2012: הפסד 68 מיליון ₪
חציון 1 2013: רווח 79 מיליון ₪
חציון 1 2014: רווח של 986 מיליון ₪ (בניכוי התחשבנות בגין שנים קודמות, מסתכם ב- 106 מלש"ח)

רווח מפעילות שוטפת שנתי
סה"כ שנת 2012: הפסד -96 מיליון ₪
סה"כ שנת 2013: הפסד -143 מיליון ₪
2014: בודאות גבוהה תסתיים ברווח לאור הגידול בפעילות השוטפת של החברה לצד הסכם ההפעלה שנחתם עם משרדי הממשלה.
הכנסות מנוסעים: 345 מיליון ₪, לעומת 314 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
הכנסות ממטענים: 86 מיליון ₪ לעומת 76 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
מספר הנסיעות: 23.5 מיליון לעומת 21.8 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד.
ישראל טל - סרנגה | מנהל אגף דוברות והסברה
 

amit1270

New member
מספר הנסיעות לחצי שנה או לשנה שלמה?

הודעת "רכבת ישראל" - דו"ח כספי לחציון ראשון 2014

הודעת דוברות רכבת-ישראל - הרכבת עולה על פסים של רווחיות.
רכבת ישראל מציגה במחצית הראשונה השנה רווח של 106 מיליון שקלים מפעילות שוטפת. הרווח הנקי כ- 1.47 מיליארד שקלים, כולל רווח חד פעמי בסך של כ-1.36 מיליארד שקלים.

בועז צפריר, מנכ"ל רכבת ישראל: "התוצאות החזקות הן ביטוי להבשלת מהלכי התייעלות, שינוי מבני, והטמעת תרבות עסקית-שירותית בחברה בשנים האחרונות. התנהלות הרכבת מוכיחה כי ניתן להיות שירותיים, מדויקים וגם רווחיים. מטרתנו היא להעלות את הרכבת לפסי רווחיות יציבים ובכך לצמצם את הנטל התקציבי."
רכבת ישראל מדווחת היום על רווח כספי בתוצאות המחצית הראשונה של 2014. הרווח מהפעילות השוטפת, הנובע בעיקר מגידול במספר הנסיעות והובלת מטענים, הסתכם במחצית הראשונה של השנה בסך של כ- 106 מיליון ₪. החברה צופה את המשך המגמה גם במחצית השניה של השנה.
רווחי החברה מהווים 10% מהמחזור הכספי, גבוה מהיעד בהסכם ההפעלה שנחתם לאחרונה עם משרדי הממשלה. כספי הרווחים ישמשו לשיפור השרות לנוסעים.
מגמת הגידול והצמיחה של החברה נמשכת, בהסעת נוסעים ובהובלת מטענים, הדבר ניכר בהכנסות החציון: מספר הנסיעות בחציון ראשון של 2014 עמד על 23.5 מיליון נסיעות, גידול של כ-35% בהשוואה לשנת 2011 (17.5 מיליון נסיעות). הדבר נובע מפתיחת קווים חדשים, הגברת התדירות והדיוק, ושיפור השרות.
הכנסות מהובלת מטענים - גידול של כ- 11 מיליון ₪, כ- 14% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.נציין כי לאחרונה חתמה חברת רכבת ישראל על הסכם הפעלה עם משרדי האוצר והתחבורה, המסדיר את מרכיב הפיתוח של החברה וגם את דמי ההפעלה השוטפת. ההסכם כולל בין היתר גם את היערכות רכבת ישראל, בתאום עם נציגי הממשלה, לקראת גיוס אג"ח ציבורי בהיקף של עד 2 מליארד ₪.
מצורפים – נתונים על הסעת הנוסעים והובלת המטענים.

רווח נקי – 106 מלש"ח רווח מהפעילות השוטפת של החברה בחציון הראשון של 2014: הכנסות מנוסעים, מטענים, מסחר וכו'

רווח מפעילות שוטפת חציוני
חציון 1 2012: הפסד 68 מיליון ₪
חציון 1 2013: רווח 79 מיליון ₪
חציון 1 2014: רווח של 986 מיליון ₪ (בניכוי התחשבנות בגין שנים קודמות, מסתכם ב- 106 מלש"ח)

רווח מפעילות שוטפת שנתי
סה"כ שנת 2012: הפסד -96 מיליון ₪
סה"כ שנת 2013: הפסד -143 מיליון ₪
2014: בודאות גבוהה תסתיים ברווח לאור הגידול בפעילות השוטפת של החברה לצד הסכם ההפעלה שנחתם עם משרדי הממשלה.
הכנסות מנוסעים: 345 מיליון ₪, לעומת 314 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
הכנסות ממטענים: 86 מיליון ₪ לעומת 76 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
מספר הנסיעות: 23.5 מיליון לעומת 21.8 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד.
ישראל טל - סרנגה | מנהל אגף דוברות והסברה
מספר הנסיעות לחצי שנה או לשנה שלמה?
 

tsd91

New member
בוודאות - חצי שנה

הודעת "רכבת ישראל" - דו"ח כספי לחציון ראשון 2014

הודעת דוברות רכבת-ישראל - הרכבת עולה על פסים של רווחיות.
רכבת ישראל מציגה במחצית הראשונה השנה רווח של 106 מיליון שקלים מפעילות שוטפת. הרווח הנקי כ- 1.47 מיליארד שקלים, כולל רווח חד פעמי בסך של כ-1.36 מיליארד שקלים.

בועז צפריר, מנכ"ל רכבת ישראל: "התוצאות החזקות הן ביטוי להבשלת מהלכי התייעלות, שינוי מבני, והטמעת תרבות עסקית-שירותית בחברה בשנים האחרונות. התנהלות הרכבת מוכיחה כי ניתן להיות שירותיים, מדויקים וגם רווחיים. מטרתנו היא להעלות את הרכבת לפסי רווחיות יציבים ובכך לצמצם את הנטל התקציבי."
רכבת ישראל מדווחת היום על רווח כספי בתוצאות המחצית הראשונה של 2014. הרווח מהפעילות השוטפת, הנובע בעיקר מגידול במספר הנסיעות והובלת מטענים, הסתכם במחצית הראשונה של השנה בסך של כ- 106 מיליון ₪. החברה צופה את המשך המגמה גם במחצית השניה של השנה.
רווחי החברה מהווים 10% מהמחזור הכספי, גבוה מהיעד בהסכם ההפעלה שנחתם לאחרונה עם משרדי הממשלה. כספי הרווחים ישמשו לשיפור השרות לנוסעים.
מגמת הגידול והצמיחה של החברה נמשכת, בהסעת נוסעים ובהובלת מטענים, הדבר ניכר בהכנסות החציון: מספר הנסיעות בחציון ראשון של 2014 עמד על 23.5 מיליון נסיעות, גידול של כ-35% בהשוואה לשנת 2011 (17.5 מיליון נסיעות). הדבר נובע מפתיחת קווים חדשים, הגברת התדירות והדיוק, ושיפור השרות.
הכנסות מהובלת מטענים - גידול של כ- 11 מיליון ₪, כ- 14% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.נציין כי לאחרונה חתמה חברת רכבת ישראל על הסכם הפעלה עם משרדי האוצר והתחבורה, המסדיר את מרכיב הפיתוח של החברה וגם את דמי ההפעלה השוטפת. ההסכם כולל בין היתר גם את היערכות רכבת ישראל, בתאום עם נציגי הממשלה, לקראת גיוס אג"ח ציבורי בהיקף של עד 2 מליארד ₪.
מצורפים – נתונים על הסעת הנוסעים והובלת המטענים.

רווח נקי – 106 מלש"ח רווח מהפעילות השוטפת של החברה בחציון הראשון של 2014: הכנסות מנוסעים, מטענים, מסחר וכו'

רווח מפעילות שוטפת חציוני
חציון 1 2012: הפסד 68 מיליון ₪
חציון 1 2013: רווח 79 מיליון ₪
חציון 1 2014: רווח של 986 מיליון ₪ (בניכוי התחשבנות בגין שנים קודמות, מסתכם ב- 106 מלש"ח)

רווח מפעילות שוטפת שנתי
סה"כ שנת 2012: הפסד -96 מיליון ₪
סה"כ שנת 2013: הפסד -143 מיליון ₪
2014: בודאות גבוהה תסתיים ברווח לאור הגידול בפעילות השוטפת של החברה לצד הסכם ההפעלה שנחתם עם משרדי הממשלה.
הכנסות מנוסעים: 345 מיליון ₪, לעומת 314 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
הכנסות ממטענים: 86 מיליון ₪ לעומת 76 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
מספר הנסיעות: 23.5 מיליון לעומת 21.8 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד.
ישראל טל - סרנגה | מנהל אגף דוברות והסברה
בוודאות - חצי שנה
ניתן לראות זאת בסטטיסטיקות שפורסמו כאן בעבר לעולים ויורדים בר"י. חכמים ממני יוכלו לתת גם קישור.
&nbsp
כך או כך, סיכוי יפה לחציית רף 50 מיליון עוד בשנת 2014. מי היה מאמין.
 
שטרסלר בתגובה: "אף אחד לא נוסע ברכבת"

הודעת "רכבת ישראל" - דו"ח כספי לחציון ראשון 2014

הודעת דוברות רכבת-ישראל - הרכבת עולה על פסים של רווחיות.
רכבת ישראל מציגה במחצית הראשונה השנה רווח של 106 מיליון שקלים מפעילות שוטפת. הרווח הנקי כ- 1.47 מיליארד שקלים, כולל רווח חד פעמי בסך של כ-1.36 מיליארד שקלים.

בועז צפריר, מנכ"ל רכבת ישראל: "התוצאות החזקות הן ביטוי להבשלת מהלכי התייעלות, שינוי מבני, והטמעת תרבות עסקית-שירותית בחברה בשנים האחרונות. התנהלות הרכבת מוכיחה כי ניתן להיות שירותיים, מדויקים וגם רווחיים. מטרתנו היא להעלות את הרכבת לפסי רווחיות יציבים ובכך לצמצם את הנטל התקציבי."
רכבת ישראל מדווחת היום על רווח כספי בתוצאות המחצית הראשונה של 2014. הרווח מהפעילות השוטפת, הנובע בעיקר מגידול במספר הנסיעות והובלת מטענים, הסתכם במחצית הראשונה של השנה בסך של כ- 106 מיליון ₪. החברה צופה את המשך המגמה גם במחצית השניה של השנה.
רווחי החברה מהווים 10% מהמחזור הכספי, גבוה מהיעד בהסכם ההפעלה שנחתם לאחרונה עם משרדי הממשלה. כספי הרווחים ישמשו לשיפור השרות לנוסעים.
מגמת הגידול והצמיחה של החברה נמשכת, בהסעת נוסעים ובהובלת מטענים, הדבר ניכר בהכנסות החציון: מספר הנסיעות בחציון ראשון של 2014 עמד על 23.5 מיליון נסיעות, גידול של כ-35% בהשוואה לשנת 2011 (17.5 מיליון נסיעות). הדבר נובע מפתיחת קווים חדשים, הגברת התדירות והדיוק, ושיפור השרות.
הכנסות מהובלת מטענים - גידול של כ- 11 מיליון ₪, כ- 14% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.נציין כי לאחרונה חתמה חברת רכבת ישראל על הסכם הפעלה עם משרדי האוצר והתחבורה, המסדיר את מרכיב הפיתוח של החברה וגם את דמי ההפעלה השוטפת. ההסכם כולל בין היתר גם את היערכות רכבת ישראל, בתאום עם נציגי הממשלה, לקראת גיוס אג"ח ציבורי בהיקף של עד 2 מליארד ₪.
מצורפים – נתונים על הסעת הנוסעים והובלת המטענים.

רווח נקי – 106 מלש"ח רווח מהפעילות השוטפת של החברה בחציון הראשון של 2014: הכנסות מנוסעים, מטענים, מסחר וכו'

רווח מפעילות שוטפת חציוני
חציון 1 2012: הפסד 68 מיליון ₪
חציון 1 2013: רווח 79 מיליון ₪
חציון 1 2014: רווח של 986 מיליון ₪ (בניכוי התחשבנות בגין שנים קודמות, מסתכם ב- 106 מלש"ח)

רווח מפעילות שוטפת שנתי
סה"כ שנת 2012: הפסד -96 מיליון ₪
סה"כ שנת 2013: הפסד -143 מיליון ₪
2014: בודאות גבוהה תסתיים ברווח לאור הגידול בפעילות השוטפת של החברה לצד הסכם ההפעלה שנחתם עם משרדי הממשלה.
הכנסות מנוסעים: 345 מיליון ₪, לעומת 314 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
הכנסות ממטענים: 86 מיליון ₪ לעומת 76 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד.
מספר הנסיעות: 23.5 מיליון לעומת 21.8 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד.
ישראל טל - סרנגה | מנהל אגף דוברות והסברה
שטרסלר בתגובה: "אף אחד לא נוסע ברכבת"
המומחה מס' 1 בעולם לכל דבר הודיע: "צריך להחליף את הרכבות באוטובוסים מונעים בגז".

גרונאו בתגובה: "הרכבת לא מכניסה כסף. הסובסידיה לרכבת מיותרת. צריך לשלם לכל אזרח במדינה על מוניות לעבודה וחזרה וזה יהיה יותר זול".

הזלקורן בתגובה: "הרכבת היא מלכודת מוות והציבור מצביע ברגליים. הקווים החדשים שנסללו בשנים האחרונות הם פילים לבנים".

פייטלסון בתגובה: "אין הצדקה לתחבורה מסילתית מחוץ לגוש דן".
 

בועז ל

New member
מלשכת השר כץ נמסר: אהבנו את הציטוטים


שטרסלר בתגובה: "אף אחד לא נוסע ברכבת"
המומחה מס' 1 בעולם לכל דבר הודיע: "צריך להחליף את הרכבות באוטובוסים מונעים בגז".

גרונאו בתגובה: "הרכבת לא מכניסה כסף. הסובסידיה לרכבת מיותרת. צריך לשלם לכל אזרח במדינה על מוניות לעבודה וחזרה וזה יהיה יותר זול".

הזלקורן בתגובה: "הרכבת היא מלכודת מוות והציבור מצביע ברגליים. הקווים החדשים שנסללו בשנים האחרונות הם פילים לבנים".

פייטלסון בתגובה: "אין הצדקה לתחבורה מסילתית מחוץ לגוש דן".
מלשכת השר כץ נמסר: אהבנו את הציטוטים
 

amirv

New member
ובכל זאת קצת פרופורציות

מלשכת השר כץ נמסר: אהבנו את הציטוטים
ובכל זאת קצת פרופורציות
מימון ההקמה לא נכלל בתחשיבים (בניגוד למימון הקמה של אנטנות סלולריות לדוגמה שכן נכללים בתחשיבי הרווח/הפסד של חברות הסלולר).
מימון התחזוקה שהיא קצת מעבר לתחזוקה שוטפת (לדוגמה החלפת גשרים שהיתה לא מזמן בציר החוף) גם לא נכלל.
הההכנסות מנוסעים כנראה לא כוללות רק את הרווח מפדיון הנוסעים אלא גם את הסובסידיה השוטפת שהמדינה משלמת על כל נוסע בהתאם להסכמים ובוודאות כוללת את הסובסידיה הייעודית שהמדינה משלימה לרכבת על הנחות שונות (חופשי חודשי, כרטיסיות, קשישים וכו'). הרכבת מקבלת על כל נוסע את המחיר הקטלוגי המלא.
כלומר ייתכן שהמעבר לרווחיות נובע בעיקר מהסכם טוב יותר מול האוצר. זה מבורך וכמובן שאני בעד אבל מכאן ועד להצהרות בומבסטיות על רווחיות הדרך ארוכה.
 

alantan

New member
מחלף אלנבי יפתח בנובמבר - הזדמנות לשיפורים ברשת הקווים

כתבות, הודעות, דיווחים
מחלף אלנבי יפתח בנובמבר - הזדמנות לשיפורים ברשת הקווים
http://www.civileng.co.il/מחלף-אלנבי-יפתח-לתנועה-בנובמבר
&nbsp
מכיוון ששכונת בת גלים תפסיק להיות "דרך ללא מוצא", הדבר יאפשר להעביר קווים חולפים דרך השכונה במקום לסיימם בקצה השכונה.
&nbsp
מה דעתכם? האם יש לכם רעיונות עבור חברת יפה נוף והצוות שמתכננת את הקווים בחיפה?
 

EladGs

New member
אפשר להאריך את קו 2 לחוף הכרמל

מחלף אלנבי יפתח בנובמבר - הזדמנות לשיפורים ברשת הקווים
http://www.civileng.co.il/מחלף-אלנבי-יפתח-לתנועה-בנובמבר
&nbsp
מכיוון ששכונת בת גלים תפסיק להיות "דרך ללא מוצא", הדבר יאפשר להעביר קווים חולפים דרך השכונה במקום לסיימם בקצה השכונה.
&nbsp
מה דעתכם? האם יש לכם רעיונות עבור חברת יפה נוף והצוות שמתכננת את הקווים בחיפה?
אפשר להאריך את קו 2 לחוף הכרמל
דרך שכונת בת גלים.
 
תושבי בת גלים הוציאו את קווי אגד מבת גלים

אפשר להאריך את קו 2 לחוף הכרמל
דרך שכונת בת גלים.
תושבי בת גלים הוציאו את קווי אגד מבת גלים
רוצים דילול התח"צ ולכן ניתן להאריך את קו 16 או קו 40 למרכזית חוף הכרמל, ללא סירבול "המטרונית בפנים".
 
אודות מחלף אלנבי בתמונות

מחלף אלנבי יפתח בנובמבר - הזדמנות לשיפורים ברשת הקווים
http://www.civileng.co.il/מחלף-אלנבי-יפתח-לתנועה-בנובמבר
&nbsp
מכיוון ששכונת בת גלים תפסיק להיות "דרך ללא מוצא", הדבר יאפשר להעביר קווים חולפים דרך השכונה במקום לסיימם בקצה השכונה.
&nbsp
מה דעתכם? האם יש לכם רעיונות עבור חברת יפה נוף והצוות שמתכננת את הקווים בחיפה?
אודות מחלף אלנבי בתמונות 

Ofekalef1

New member
עדכון נוסף בנוגע לקווים 16, 25 ו-26

כתבות, הודעות, דיווחים
עדכון נוסף בנוגע לקווים 16, 25 ו-26
הוסיפו תחנה חדשה ברחוב משה שרת בצד השני - של הקניון - באחד מהמפרצים של החניה. הציבו עמוד עם שלט של הקווים.
בצד השני הוסיפו את קו 25 לתחנה הקיימת, ואת קו 16 בכתב כתום שלא רואים.
 
כשכותבים עדכון על קווים עירוניים מתבקש לציין את שם העיר

עדכון נוסף בנוגע לקווים 16, 25 ו-26
הוסיפו תחנה חדשה ברחוב משה שרת בצד השני - של הקניון - באחד מהמפרצים של החניה. הציבו עמוד עם שלט של הקווים.
בצד השני הוסיפו את קו 25 לתחנה הקיימת, ואת קו 16 בכתב כתום שלא רואים.
כשכותבים עדכון על קווים עירוניים מתבקש לציין את שם העיר
 

משה343

New member
ככל הנראה תחנה זמנית עד שהעבודות יסתיימו ...

עדכון נוסף בנוגע לקווים 16, 25 ו-26
הוסיפו תחנה חדשה ברחוב משה שרת בצד השני - של הקניון - באחד מהמפרצים של החניה. הציבו עמוד עם שלט של הקווים.
בצד השני הוסיפו את קו 25 לתחנה הקיימת, ואת קו 16 בכתב כתום שלא רואים.
ככל הנראה תחנה זמנית עד שהעבודות יסתיימו ...
בשאול המלך .
 

wapy

New member
יוצאים לדרך


כתבות, הודעות, דיווחים
יוצאים לדרך

יוצאים לדרך!
קבינט הדיור חתם הבוקר על תכנית ראש העיר Nir Barkat - ניר ברקת לפיתוח רובע העסקים בכניסה לעיר
בתכנית: 14 גורדי שחקים בכניסה לעיר המיועדים לתעסוקה, משרדים, מלונאות, תרבות ותיירות, וצפויים להוסיף 50,000 מקומות עבודה חדשים בעיר

קבינט הדיור: מיליארד שקל לפיתוח ירושלים
כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, קבינט הדיור התכנס כדי לדון בכמה הצעות להקלה על משבר הדיור. זאת לאחר שחתם על הסכם לפיתוח הכניסה לבירה ביותר ממיליארד שקל, שיכלול 12 מגדלים ועשרות שטחי תעסוקה ומסחר. עוד הכריז הקבינט על 6 מתחמי בנייה כמתחמים מועדפים לדיור, בהם ייבנו כ-30 אלף דירות בהליך מזורז, וכן על הקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4573566,00.html
 

wapy

New member
בונים כאן מוקד תחבורתי ציבורי


יוצאים לדרך

יוצאים לדרך!
קבינט הדיור חתם הבוקר על תכנית ראש העיר Nir Barkat - ניר ברקת לפיתוח רובע העסקים בכניסה לעיר
בתכנית: 14 גורדי שחקים בכניסה לעיר המיועדים לתעסוקה, משרדים, מלונאות, תרבות ותיירות, וצפויים להוסיף 50,000 מקומות עבודה חדשים בעיר

קבינט הדיור: מיליארד שקל לפיתוח ירושלים
כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, קבינט הדיור התכנס כדי לדון בכמה הצעות להקלה על משבר הדיור. זאת לאחר שחתם על הסכם לפיתוח הכניסה לבירה ביותר ממיליארד שקל, שיכלול 12 מגדלים ועשרות שטחי תעסוקה ומסחר. עוד הכריז הקבינט על 6 מתחמי בנייה כמתחמים מועדפים לדיור, בהם ייבנו כ-30 אלף דירות בהליך מזורז, וכן על הקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4573566,00.html
בונים כאן מוקד תחבורתי ציבורי

"בונים כאן מוקד תחבורתי ציבורי ולכלי רכב. זה ישים את ירושלים בהפרש גדול מול כל המטרופולינים שקיימים בישראל".
 

jp3raptor

New member
המוקד התחבורתי נראה מרשים ביותר

בונים כאן מוקד תחבורתי ציבורי

"בונים כאן מוקד תחבורתי ציבורי ולכלי רכב. זה ישים את ירושלים בהפרש גדול מול כל המטרופולינים שקיימים בישראל".
המוקד התחבורתי נראה מרשים ביותר
-2 תחנות רק"ל
-1תחנת רכבת כבדה
-תחנה מרכזית
-אוטובוסים עירוניים
-חנייה תת קרקעית גדולה
&nbsp
וכל זאת צמוד אחד לשני ובמרחק הליכה קצר באופן מגוחך.
&nbsp
תל אביב יכולה רק לקנא
 
נראה לי שירושלים תשאר עם תחנת רק"ל אחת בתחנה המרכזי בזמןקרוב

המוקד התחבורתי נראה מרשים ביותר
-2 תחנות רק"ל
-1תחנת רכבת כבדה
-תחנה מרכזית
-אוטובוסים עירוניים
-חנייה תת קרקעית גדולה
&nbsp
וכל זאת צמוד אחד לשני ובמרחק הליכה קצר באופן מגוחך.
&nbsp
תל אביב יכולה רק לקנא
נראה לי שירושלים תשאר עם תחנת רק"ל אחת בתחנה המרכזי בזמןקרוב
וחוץ מהרכבת המהירה לתל אביב השאר כבר קיים ופועל.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה