כתבות ב'הארץ' לרגל פירסום ספרו של הילברג

Y. Welis

New member
כתבות ב'הארץ' לרגל פירסום ספרו של הילברג

מטעם חוקרים שונים -
עמוס גולדברג - http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1869097

אילת נגב - על הנסיבות של הפירסום - http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1869095
שלפיה נראה שהמהדורה העברית תהיה אפילו עדכנית מזו המקורית.

בועז נוימן - http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1869091

שגיא גרין (שמצטט מהמאמר המצויין של פפר ב-דה ניישן, שראוי לא פחות) - http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1869099

דינה פורת - http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1869093

דבורה הילברג - http://www.haaretz.co.il/literature/study/1.1869101
 
למעלה