כתבה שפורסמה בגל-7

zivsb

New member
כתבה שפורסמה בגל-7

בנצי בן אליהו בכתבתו מטיל את כל האחריות על תיפקוד העירייה על המבקר,היתכן?

המבקר העירוני מר משה מימון כפוף לחוק
המבקר אינו עובד של התושבים למרות שאת שכרו הוא מקבל מהקופה הציבורית

מבקר העיר חייב להגיש את דוחותיו לראש הראשות וזה אמור להניחם על שולחן המועצה לדיון
המבקר מנוע ע"פ חוק מלפרסם דוחותיו
החוק מטיל זאת על הדובר העירוני

בסיוריו של "גרון עמוק" במרחב הביקורת מתברר כי המבקר ,אכן מבקר ובזמן אמת
דוגמא
ריהוט עירוני שהוחלף הוצא ע"י עובדי עירייה למחסן העירוני
המחסנאי לא קיבל את הריהוט והוא לא מופיע באינוורטר

היתה ביקורת זומנו עובדים בכירים

ובאיזה "מקום" נעלמה הביקורת

בקומונה פירסמנו את הדוחות שתרמו לא מעט למר חביב אבוחדרה בכתיבת הדו"ח
 
למעלה