כתבה על חברת השכרה והחכרה

dw2322

New member
כתבה על חברת השכרה והחכרה

שם החברה רנט-א-קאר, ובכתבה מספרים על תלאותיה במיתון. עד לא מזמן שהיה פיחות היה יופי, אבל הם כנראה סובלים בחודשים האחרונים מהייסוף, אבל זה לא העיקר. ראיתי כמה פרטים עסיסיים בכתבה שיכולים לעניין את קוראי הפורום (בבואם להתמקח במגרשים - ראוי לציין שבעל המגרש עלול לא לאהוב את הכתבה הזו שמגלה את "סודות" המקצוע
), וזה בעיקר המחירים שהיא מצפה, מקווה ושואפת לקבל. 1. עם תחילת מכירות דגמי 2004 הם מצפים לירידת מחירים של 4-5% ברכבים יד שנייה (מהשנים האחרונות כמובן, שזה הביזנס בו החברה מתעסקת). 2. הם מוכנים למכור רכב ליסינג ב 10-22% פחות מהמחירון ורכב השכרה ב 10-30%. בשטח, בממוצע הם השיגו 16% למטה מהמחירון לליסינג ו 19% למטה בהשכרה. "הפיחות הנשים את ענף הליסינג 10:00 | 24.5.2003 יורם גביזון "הפיחות הנשים את ענף הליסינג, והייסוף הוציא את האוויר ממנו" - כך אומר דני שמעוני, מנכ"ל קשר רנט א קאר ( קשר: ת"א) מקבוצת מאיר. רווחי החברה, העוסקת בהשכרת רכב בזיכיון הרץ העולמית ובהחכרה תפעולית של כלי רכב, ירדו ב-6% ברבעון הראשון של 2003, בהשוואה למקביל ב-2002 והסתכמו ב-4.5 מיליון שקל. הכנסות החברה מהשכרת כלי רכב הגיעו ברבעון הראשון של 2003 ל-66.5 מיליון שקל, ירידה של 5% לעומת הרבעון המקביל ב-2002. ההכנסות בתחום ההשכרה כוללות את ההשכרות לזמן קצר, בעיקר למגזר העסקי בסכום של 12.8 מיליון שקל, והכנסות של 54 מיליון שקל מליסינג תפעולי - כלומר ירידה של 7% בהשוואה לרבעון הראשון של 2002. לדברי שמעוני, הקיטון בהכנסות מליסינג נובע מירידה של 2% בכמות כלי הרכב שהושכרו; מירידה של 5% במחירי ההשכרה על רקע ההאטה במשק; ומקיטון בביקושים שהחריפו לקראת המלחמה בעיראק וקשיי הלקוחות. עם זאת לדבריו ניכרת מגמה ברורה של ירידה במספר החזרות הרכב. מספר כלי הרכב של קשר מגיע ל-7,847 בסוף הרבעון הראשון בהשוואה ל-7,725 בסוף הרבעון הראשון של 2002. שמעוני אומר שחברות בענף נאבקו על חידוש חוזים גם במחירים נמוכים יותר. קשר עצמה העניקה לדבריו הנחה של 15% בחוזה מתחדש עם חברת יס, אם כי זכתה לפיצוי על כך בהארכת חוזה ההחכרה מ-3 ל-5 שנים, כך שהפחת המחושב בתמחיר ירד מ-20% ל-15%. ביצועי המניה בשנה האחרונה הפחתת המחירים שוחקת לדבריו את הרווחיות השוטפת של חברות הליסינג שפוצו על כך באמצעות מכירת כלי הרכב המסיימים את חוזה ההחכרה. לדבריו, חברות הליסינג הורידו את מחירי חוזי ההחכרה של המכוניות הפופולריות כמו המאזדה, פוקוס, וכן הונדה סיוויק ופיג'ו 206, כך שכיום מתומחר הפחת השנתי ברמה של 15%-14% מעלותו המתואמת לעומת 20%-17% קודם לכן. הפחתת שיעור הפחת, שמאפשרת להציע מחירים תחרותיים, מתבססת על ההערכה שהפחת החשבונאי שתומחר קודם לכן היה גבוה מדי, שכן מכירת כלי הרכב בתום העסקה הותירה רווח גדול יחסית. שמעוני סבור ששיעור פחת זה פירושו שחלק ניכר מהעסקות הנחתמות כיום נעשות במחירי הפסד. היות שהמחירים הנקבעים בתחילת החוזה משפיעים על רווחיותה של העסקה ב-3 השנים בממוצע של חייה, צפוי הענף לחוות שחיקה גדולה ומתמשכת ברווחיות, אלא אם יתרחש פיחות ניכר שיאפשר לחברות הליסינג למכור את המכוניות ברווח. שמעוני אומר שהרווחיות של החברה בתחום הליסינג ירדה ב-40% ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון המקביל ב-2002. הביאור על התפלגות המחזור והרווחיות במגזרי הפעילות השונים של החברה מגלה כי קשר רנט א קאר רשמה רווח של 5.4 מיליון שקל. החברה, ככל הנראה כמו יתר החברות בענף, נהנתה ממרווח גבוה על מכירת כלי רכב כתוצאה מהפיחות בשער השקל כלפי היורו לקראת סוף 2002, שהשפיע לטובה על שוק הרכב מיד שנייה והביקושים בו. קשר הרוויחה 7.3 מיליון שקל ברבעון הראשון בהשוואה לרווח של 4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2002. שמעוני מעריך שקביעת הרף המקסימלי של מחיר המכוניות בקטגוריה 2 לצורך קביעת אגרת רכב על 114 אלף שקל בראשית מאי, בהשוואה ל-118 אלף שקל כפי שתומחר עד סוף הרבעון הראשון על פי השינוי בשער החליפין של השקל, תגרור הפחתה של מחירי המכוניות המשומשות; ייסוף השקל ברבעון השני של 2003, פרסום דגמי 2004 ומכירת החיסול של דגמי 2003 ייגרמו להערכתו לירידה של 5%-4% במחירי כלי הרכב מיד שנייה, וכן בשווי המלאי של חברות הליסינג. לפיכך ברבעונים הקרובים נראה את חברות הליסינג נהנות פחות ממכירת כלי רכב ואת חלקן, בעיקר החברות הקטנות, נאנקות תחת העול המימוני והרווחיות המתכווצת. להערכתו, חברות שנקטו בחשבונאות אגרסיווית והשתמשו בשיעורי פחת נמוכים עלולות לעבור להפסד ממכירת רכב. קשר שמנסה למצוא פתרון לבעיית המכירה של 3,800-3,600 כלי רכב הצפויה ב-2003, חתמה על הסכם עם שותפות אוטוסנטר שהיא שותפות שווה. של קבוצת מאיר וקבוצה בראשות לוי קושניר. לפי ההסכם תמכור חברת קשר לשותפות כלי רכב מהשכרה ומליסינג במחיר שייגזר ממחירון לוי יצחק בניכוי הנחה שתנוע בהתאם לגיל כלי הרכב - 22%-10% לרכבים שסיימו חוזה החכרה תפעולית, 30%-10% לכלי רכב מהשכרה. עד כה מכרה קשר את כלי הרכב המשומשים בעצמה בשיעור הנחה ממוצע ממחירון לוי יצחק של 16% לרכבי ליסינג ב-2002-'99 ו-19% לרכבי השכרה באותן שנים. שמעוני מעריך שהעברת המכירה של כלי רכב לשותפות תחסוך לחברה מיליון שקל לרבעון, משום שהרכב יועבר ישירות מהלקוח לשותפות. עד עתה פרק הזמן הממוצע שבין סיום חוזה ההחכרה למכירת הרכב היה 25 יום, עובדה שהיתה כרוכה בהוצאות תחזוקה, ביטוח חובה, רישוי, מימון פחת, שיווק והכנת הרכב למכירה בסכום של 350-300 דולר לרכב. לדבריו הסרת חוסר הוודאות בנוגע למחיר המכירה של הרכב תאפשר לתמחר פרמיית סיכון נמוכה יותר בחוזי ההחכרה, כך שהחברה תהיה תחרותית יותר. ההסכם אושר והופעל החל במחצית מאי, עובדה שהביאה לירידה במספר כלי הרכב שנמכרו בפועל ברבעון החולף לעומת התכנון (700 לעומת 900 בהתאמה). ואולם ברבעונים הקרובים הוא צופה שהמספר יעלה ל-900 ברבעון ואף יותר, במגמה להצעיר את צי הרכב ולהקטין בכך את הוצאות התחזוקה. העלייה בגילו הממוצע של צי הרכב ניכרת בעובדה שהפיקדונות לזמן ארוך שהחברה מקבלת מלקוחותיה כבטוחה לביצוע החוזה ומקוזזים מ-3 חודשי השכירות האחרונים, ירדו נטו ב-1.1 מיליון שקל. עלייה זו הביאה לגידול של 3% בהוצאות אחזקת הרכב ברבעון הראשון בהשוואה למקביל ב-2002, ל-52 מיליון שקל, וסייעו לירידה של 6.5% ברווח הגולמי ברבעון החולף ל-22 מיליון שקל, שהם 20.5% מהמחזור בהשוואה ל-20% מהמחזור במקביל ב-2002. למרות המצב הכלכלי הקשה והחרפת התחרות בענף, שמעוני מעריך שהרווח לפני מס יגדל ברבעון השני וברבעונים שאחריו. שמעוני מבסס את האופטימיות על גידול צפוי במספר כלי הרכב שיימכרו גם אם במחירים נמוכים יותר ובחיסכון שתניב עסקת אוטוסנטר בעקבות הקטנת מספר העובדים ב-20, סגירת 4 מרכזי מכירת רכב, הצערת צי כלי הרכב, ירידה בהוצאות הפחת והתחזוקה והאצת גלגול המלאי."
 
למעלה