כתבה בידיעות אחרונות...

כתבה בידיעות אחרונות...

בעיתון ידיעות אחרונות של היום כמובן, יש כתבה על שרית. מישהו (עשיר כנראה) שנמלט מדרום אפריקה "התאהב בשרית ובשיריה וביקש שישלחו לו את השירים שלה... מי שיכול להעלות את הכתבה נשמח, בינתיים אלו פרטים כלליים... המשך יום נעים!
 
שרית חדד ופליטי דרפור

מהנדס מוסלמי שברח מדרפור פנה לאתר האינטרנט של משרד החוץ הישראלי וביקש רק בקשה אחת: את השיר של שרית חדד בעקבות פניית "ידיעות אחרונות:שרית תגדיש שיר לפליטים "אני מוקסם משיריה ומקולה של הזמרת שרית חדד ומבקש מכם למסור לה דרישת שלום חמה ממני. הייתי מבקש מהזמרת להגדיש שיר לתושבי דרפור כדי שיחזיקו מעמד במשבר הקשה שהם עוברים" מילות הערצה אלו הגיעו בסוף השבוע מתושב דרפור בסודן ל"אל-תוואצול" את האינטרנט של משרד החוץ בשפה הערבית. המעריץ של חדד הוא מהנדס מוסלמי שברח מדרפור ומצא מקלט בחרטום בירת סודן. הוא צריף להודעה את כתובתו המדויקת ואת כתובת הדוא"ל שלו. כאשר שמעה שרית חדד, באמצעות ידיעות אחרונות, על המעריץ הנלהב שלה מדרפור, היא החליטה להענות לבקשה המפתיעה בדרך כלשהי. נראה כי באחת מהופעותיה הקרובות היא תקדיש לו שיר ותביע תקווה לסיום הטרגדיה שהוא ובני עמו עוברים. מתוך ידיעות אחרונות 5.6.07 עמוד אחרון בכותרת
 
למעלה