כתבה בוואלה - "חצבה מערב"

כתבה בוואלה - "חצבה מערב"

14 אלף התנגדויות נרשמו לתוכנית באמצעות עצומה שאורגנה על ידי החברה להגנת הטבע. הוגשו גם כ-40 התנגדויות של מומחים ואזרחים, שהגישו באופן אישי תצהירים מול עו"ד, החל מגורמים בענף התיירות - בעלי צימרים ובעלי עסקים קטנים, אגודת מורי הדרך בערבה, איגוד סוכני הנסיעות - וכלה בהתנגדויות של ח"כ עומרי שרון וח"כ הרב מלכיאור, שהוגשו גם בשם השדולה הירוקה בכנסת. פרטים נוספים בכתבה עצמה. (הח"מ נמנה עם אלה שהגישו תצהיר עצמאי).
 
למעלה