כשעצובים

היום שבעה ימים

שהם שבוע אחד לעצבות. הרחמן הוא ישלח לך שמחה ומצב רוח טוב במהרה בימנו. תצעק אמן בקול.
 
למעלה