כשלושה מיליון וארבע מאות אלף מורשים לנהוג

Brendan

New member
כשלושה מיליון וארבע מאות אלף מורשים לנהוג

כשלושה מיליון וארבע מאות אלף מורשים לנהוג בישראל • מספר המורשים לנהוג ברכב מנועי, הגיע בסוף שנת 2008 לשלושה מיליון ו-400 אלף, עלייה של 2.5% לעומת סוף שנת 2007. • אחוז הנשים מכלל אוכלוסיית המורשים לנהוג הוא 41% • מספר המורשים לנהוג הממוצע לרכב מנועי הגיע ל-1.4 מורשים לנהוג על כל רכב אחד •84% מחזיקים ברישיון נהיגה למעלה מחמש שנים, ו-6.3% מחזיקים ברישיון פחות משנתיים • 68% מכלל המורשים לנהוג ביישוב כסיפה מורשים לנהוג ברכב משא (לעומת 12.8% בממוצע הארצי). •20%-25% מכלל המורשים לנהוג ביישובים תל אביב-יפו, אילת, גבעתיים, רמת גן, בנימינה-גבעת עדה, אזור, יהוד ורמת השרון מורשים לנהוג באופנוע (לעומת 14.0% בממוצע הארצי). •7.3% מהמורשים לנהוג הם בני 65 ומעלה מקור: הודעה לעיתונות מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 

Brendan

New member
היתר נסיעה לאופנוע בנתיב תחבורה ציבורית

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (היתר נסיעה לאופנוע בנתיב תחבורה ציבורית), התשס"ט–2009 נתיב לתחבורה ציבורית נועד לעודד את השימוש באמצעי תחבורה זה. הנתיבים מיועדים לאפשר לתחבורה הציבורית לעמוד בלוחות זמנים קצובים ובכך להקנות לציבור זמינות גבוהה ויעילות כאלטרנטיבה לתחבורה פרטית הנעה בדרכים עמוסות ופקוקות. רכב דו גלגלי ממונע הנוסע בנתיבי תנועה אינו מקשה או מאט תנועת התחבורה הציבורית בנתיבים אלו. יתרה מכך, לפי הוראות תקנות התעבורה, לרוכבי אופניים מותר השימוש בנתיב זה. על כן, הצעת חוק זו באה לעגן בחוק את זכותם של בעלי כלי הרכב הממונעים הדו גלגליים לעשות שימוש בנתיב התחבורה הציבורית. הצעת חוק של ח"כ זאב בילסקי ואחרים
 

Brendan

New member
הצעת חוק איסור התניית החזר הוצאות רכב

הצעת חוק איסור התניית החזר הוצאות רכב, התשס"ט–2009 המצב כיום בו ההכרה בהוצאות הרכב לעובד תלויה בהחזקתו כלי רכב מעודדת עובדים, הלכה למעשה, לרכוש מכוניות פרטיות. ואמנם, יש לפעול לצמצום הנזקים הנלווים משימוש ברכב בהם זיהום אוויר, תאונות דרכים ועומסי תנועה. כמו כן, יש לעודד את השימוש בתחבורה ציבורית. הצעת חוק זו מכירה ב"הוצאות רכב" לכלל העובדים, כך שעובד לא יחויב בהוכחת החזקת רכב על מנת לקבל הוצאות רכב אלו. באופן זה, לעובד תינתן יכולת הבחירה כיצד להגיע לעבודתו, אם ברגל, באופניים, בתחבורה ציבורית וכיו"ב מבלי ששכרו יפגע. הצעת חוק זו מונעת עידוד עובדים לרכוש מכוניות פרטיות ומצמצמת את הנזקים הנלווים כתוצאה משימוש במכוניות. לעובד תישמר יכולת הבחירה האמיתית כששכרו לא ייפגע. כמו כן, בהצעה זו תוספת שכר למיעוטי יכולת. כדי לצמצם את הנטל הכלכלי שיוטל על המעסיקים, מוצע לקבוע שהחזר הוצאות הרכב לא יחשב לרכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לרכיב שכר לצרכי הפרשה לפנסיה או לקרן השתלמות. הצעת חוק של ח"כ גדעון עזרא ואחרים
 

Brendan

New member
היתר נסיעה לאופנוע בנתיב תחבורה ציבורית (2)

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (היתר נסיעה לאופנוע בנתיב תחבורה ציבורית), התשס"ט–2009 נתיב לתחבורה ציבורית נועד לעודד את השימוש באמצעי תחבורה אלו. הנתיבים מיועדים לאפשר לתחבורה הציבורית לעמוד בלוחות זמנים קצובים ובכך להקנות לציבור זמינות גבוהה ויעילות כאלטרנטיבה לתחבורה פרטית הנעה בדרכים עמוסות ופקוקות. רכב דו גלגלי ממונע הנוסע בנתיבי תנועה אינו מקשה או מאט תנועת התחבורה הציבורית בנתיבים אלו. יתרה מכך, לפי הוראות תקנות התעבורה, לרוכבי אופניים מותר השימוש בנתיב זה. על כן, הצעת חוק זו באה לעגן בחוק את זכותם של בעלי כלי הרכב הממונעים הדו גלגליים לעשות שימוש בנתיב התחבורה הציבורית. הצעת חוק של ח"כ חמד עמאר ואחרים
 

Brendan

New member
הצעת חוק אחזקת כבישים ראשיים ברשויות מקומיות

הצעת חוק אחזקת כבישים ראשיים ברשויות מקומיות, התשס"ט–2009 עורקי תחבורה ראשיים המוכרים על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד האוצר כעורקי תחבורה ראשיים הזוכים להשתתפות המדינה בסלילתם, אינם זוכים להשתתפות המדינה באחזקת הכבישים ועל כן, בשונה מכבישים המוקמים ומתוחזקים על ידי מ.ע.צ., כבישים אלו נידונים לשחיקה ללא טיפול מתאים. הצעת חוק זו קובעת עקרון המחייב את המדינה להשתתף באחזקת עורקי תחבורה ראשיים אשר סלילתם מומנה על ידה. בכל שנת כספים תקבע המדינה את היקף הסכום השנתי לצורך אחזקת עורקי תחבורה ראשיים ברשויות המקומיות. הצעת חוק של ח"כ זאב בילסקי ואחרים
 
למעלה