כשאשה מסתובבת במאה שערים עם מכנסיים

girl number six

New member
כשאשה מסתובבת במאה שערים עם מכנסיים

מקפיצים את משמר הצניעות כדי לפוצץ אותה במכות לכל הפחות
 

girl number six

New member
זו הפינה הכי מסוכנת בירושלים

באופן אישי התפלאתי שלא נשבר כלום - לא לעצם ולא לציוד
 
לא התבלבלת ?

תנסה להסתובב בעיר העתיקה. ואו אז תרגיש מה זה מסוכן. אף כי המשטרע הרימה ידים מאותו איזור בחילוקי דיעות שהתגלעו בין הסקריקים לכולל פולין בבתי ווארשה. וכפי שפורסם בפורטל חרדים, האקשן בעיצומו "דם ואש ותימרות עשן" מעבר לכך זכותם לחיות בגבולות הגיטו שלהם כפי שמצאו לנכון מבלי לעורר פרובוקציות.
 

girl number six

New member
וכשתגיע לשם לוחמת מג"ב במדים?

היא שם כדי להגן עליהם אבל הם ירצחו אותה כי היא לובשת מכנסיים
 
הגזמת

זריקת טיטולים עדיין אינה רצח. שתנסה להסתובב לבדה בעיר העתיקה ואח"כ נדבר.
 
למעלה