כרמל סידי הופיע בלתפוס את השמים

מה זאת הסדרה הזאאתת?!?!

לתפוס את השמיים?!!?
מוכרר לי...
 
למעלה