כרטיסי הסעה לתלמידים הלומדים במודיעין

כרטיסי הסעה לתלמידים הלומדים במודיעין

היום בין השעות 17:30 ועד 19:00 יחולקו במזכירות כרטיסי הסעה לתלמידים הלומדים בבתי הספר במודיעין.
החל משבוע הבא תלמיד ללא כרטיס לא יורשה לעלות על ההסעה.

שבת שלום!!
 
למעלה