כפתור break

מצורף לך קובץ

סך כול עוד מעבר ללא צורך בבית חדש
 
למעלה