כעת בשבטי ישראל בירושלים הפגנה

כעת בשבטי ישראל בירושלים הפגנה

כעת בשבטי ישראל בירושלים הפגנה על מעצרם של האברכים הבוקר.
 
למעלה