כנרת - מקום השם

yafa kfir

New member
כנרת - מקום השם

אני הולכת לחפש בספרים... תיירת שאלה אותי - מה מקור השם. הותקלתי. אודה ולא אבוש... משהו עם כינור - וכאן מצאתי על האלה כינרת... הציטטה מן המאמר - "מקורו של השם כינר בשמו של אל כנעני הנזכר בכתבים ישנים מהמאה ה-16 לפנה"ס. זוגתו, האלה כנרת, היא אולי מקור שמה של העיר הקדומה כנרת" - האמנם??? מי יודע להוסיף - מהו מקור השם כינרת , מי, מתי...
 

yafa kfir

New member
בינתיים מצאתי את

זה: http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/niv/ginsburg-1.htm והנה הציטוט - שם הימה הכינרת מוזכרת לראשונה בספר במדבר (ל"ד, י"א): "וירד הגבל ומחה על כתף (= מצוק) ים כינרת קדמה". אונקלוס מתרגם: "ימת גינוסר", על שם הבקעה הפורייה בצפון מערב הימה, גם בספר יהושע (י"א, ב'): "נגב כנרות", ושם (י"ג, כ"ז): "עד קצה ים כינרת", תרגם יונתן: "ימא דגינוסר", בתלמוד בבלי, מגילה (ו' ע"א): "כינרת זו גינוסר, ולמה נקרא שמה כינרת? דמתיקי פירא כקלא דכינרי". כינר הינו כלי זמר. בניבים כנעניים עתיקים בלשון האוגריתית, ישנו כלי זמר בשם כינר. בלוחות עתיקים אשר נמצאו בעיר אוגרית (צפון מערב סוריה, לחוף הים התיכון), מופיע ב"אגדת אקהת" (מיוחס למאה ה- 16 לפנה"ס): "מדגת כינרת", הארכיאולוג פרופ' אולברייט חקר לוחות אלו ומצא רשימה של אלים אשר תושבי העיר אוגרית סגדו להם. ברשימה זו מופיע אל בשם כינר. "כנרות" - כנראה כמו ענת-ענתות, עשתור-עשתורות וכו' - ידוע גם כשם אתר ליד ימת כינרת, אשר נוסד באמצע המאה ה- 16 לפנה"ס. התושבים עסקו בדייג, כנראה כינר הוא שם אליל ובמקדשו היה כלי נגינה בשם זה. לפי זה מקור השם של הימה הוא כנעני. בפפירוסים מצריים, ובציורים על קירות בית אלילים בקרנק אשר במצרים העליונה, מופיעה כינרת. יש המסבירים את מקור השם כינר על פי צורת הימה הדומה לכנור. ויש שקשרוהו עם הפרי כינר, שמזהים אותו כשיזף השיח, או בשפה הערבית רוביד. אלו הם תפוחים קטנים הידועים בשם דומים. בתוספתא ישנה שאלה הלכתית על קמח שעשו מכינר, אם דינו כקמח או כפירות. במקורות נוספים בתלמוד נקראת הימה "ימת גינוסר" או "ימת טבריה". טבריה - "טיבורו של עולם" או "טיבורה של ארץ ישראל", בבלי, מגילה (ו' ע"א). זאת, כנראה, כדי לא להזכיר את השם של האליל הכנעני - כינר, זאת הייתה כנראה גם הסיבה לתרגום אונקלוס לספר במדבר ותרגום יונתן לספר יהושע. גם במדרש בראשית רבה (צ"ח, כ"ב): "אמר ר' ברכיה: כל חוף ים של טבריה נקרא כינרת; ולמה הוא קורא אותה גינוסר? רבנן אמרי גני שרים". במלחמות היהודים (ג', י', ז') של יוסף בן מתתיהו: "ים גינוסר". בברית החדשה (יוחנן - ו', א'): "ים טבריה"; (מרקוס - א', ט"ז): "ים הגליל". בספרות הערבית: "בחירת טבריה" - ימה של טבריה.
 
למעלה