כנסווווווווווווווווו זה חשובב

j e n n y lopez

New member
מה אבל שניה את לא באה כי חברה לא בה

באה איתך
 
כנסווווווווווווווווו זה חשובב

אני הייתי בין המקומות הראשונים ביושר ולא רימיתי.. כל המקומות הראשונים 1,2,3,4,5 רימו ואני יודע/ת את זה תפוז תבדקו אפילו שרימו אני לא יודע/ת איך.. אבל אני בוכה עכשיו כי עקפו אותי ואני כבר לא אזכה רק בגללם!
 

j e n n y lopez

New member
שיו אני חיבת לעלות לישון.........

לילה טוב אנשים........
מחחחחחחחחחחאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאררררררררררררררר
<img border=0 src=../i
 
זה מגעיללללל

אני בעד לעשות עצומה בתפוז הבר הזה רמאי וגם שלומית וגם לירון.. ואוהד פשששששששששש עלה ממקום 5 למקום 1 בשניות.. איך עשית את זה??
 

bar2006

New member
פתאום כולם רמאים?

תפסידי בכבוד... איך כולם מרמים אה?
 
כמו שאמרתי קודם...

את טוענת שפתחו ניקים חדשים כדי להצביע שוב בזמן שאת עם שם שמאוד הגיוני שהוא שם של מישהו שעשה את זה...
 
תפסיד בכבוד

אני הגעתי לאן שהגעתי כי יש לי המון חברים ומשפחה שמצביעים לי זה מותר וחוקי לחלוטין...
 
נצל"ש.. שיהיה לכולם לילה טובב../images/Emo1.gif

חלומות.. אממ טלי.. תמר.. עזבו לא משנה
שיהיה לכולם יום נפלא (נתחשב בזה שכבר יום ראשון..)
 
תמררררר!!!!../images/Emo99.gif../images/Emo99.gif$#^%#(^$#)

%$)&@@$&(*[email protected]%(^*#%^(*^(%[email protected]*^@(%$*^(#!*^(#!*^($#!*^($#!^*#($*^(#$!^#! @#%*~(%*#@(%*#@(%*@(*%($#*^($#*^%(*%(#@!*%$(#@*%(@$*%(#$*%([email protected]!*($*^$# [email protected]%)@(^%*$#(^*#~(*^#(*^#!(*^!($#^*(^!#*^(#!$*^($#^*$#(*!^(!#*$^!#$(^ @#$)@~#)%$#@()%($#%*$#(^*#($*^($!^)$#(^*#(^$*($#^*$#(*^!($#*^!#($^!$ !#$%)_$#)^%#$_^#$(*^(#$*^(#!$*^(#$*^(#$*^([email protected])%($#*^(#!$*^!(#$*^($#^ [email protected]%)[email protected]!_%)$#^_)$#!_^)!$#_^)_#)^_$#)^$#^)($#)^$#(^*#$(^*!#)^%_!#$)^!# #@$)#@_)%@_%)#@(%*#@(*%[email protected](^*!$(#*^(#*^(!%*(@$*%(@!$*^%#(*^%#($!*^! #@*%~(#@%*#@%(#@^!)^#($#*^(#$*^(#*^(@$*%($*^%!($#*^%!(#$*^%(*^%!(#!#$_ $%)^($#)^($#*^($#^*$#(!*%@($)%_#@)%($#)%($#*%($#*^#(^*(#!$)^%($#)^!#$ $#!)^_$#)^$#_^)($#)^$#!(^*$#(^*!$#(*^($#*^!($#*^!($#*^(#$*^($#!*^(#!$ #^$!)!_)^$#!(^)#!$(^)$#(*^($#*^!(^!#*^!$#(*^($#*^($#^*($#*^($#^!*#(#1
<img border=0 src=https://timg.co.il/f/Emo99
 

j e n n y lopez

New member
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא4$^?
 
למעלה