כניסה לנמל קיסריה בשבת לספרינט

כניסה לנמל קיסריה בשבת לספרינט

הזינוק של ספרינט עד 39 הוא ב 10:20 ..לא קל.. באתר האיגוד רשום שלאחר השעה 0800 ייגבה תשלום בכניסה לנמל? האם נכון הדבר?
 
למעלה