כמה תמונות מאתר גוגול

מצב
הנושא נעול.
קרונוע מס' 19: שים לב בחורצ'יק:

תמונה אחרונה ושאלה לחן מיניג
מה היתה הסיבה שהקרון המצולם נשרף? ומה עשו איתו?
קרונוע מס' 19: שים לב בחורצ'יק:
ביום 12.12.2001 בשעה 22:40 לערך מתלקחת רכבת נוסעים מס' 78 מרחובות לחיפה וחציה עולה באש בקטע כפר-ויתקין - נתניה - בק"מ 60.200. הרכבת כללה שני מערכי קרונועי IC-3 מחוברים זה לזה (מערך מס' 16 ומערך מס' 19). מערך מס' 19 עולה באש וקרון ניהוג מס' 7219 נשרף כליל. האש פורצת בקרון ניהוג זה שניזוק באופן החמור ביותר. סיבת השריפה הינה ככל הנראה קצר חשמלי ! קרון הניהוג מס' 7016 השייך למערך מס' 16 ניזוק אף הוא בצורה קשה. (נהג את הרכבת; צ'רלי ביטון). מערך מס' 19 מושבת לחלוטין ונראה כי לא יהיה מנוס מגריטתו. במסגרת דיון שנערך במשרדי הנהלת הרכבת בתל-אביב ביום 12.06.2002, הוחלט לרכוש מערך קרונוע חדש במקום מערך מס' 19 שהושבת סופית (מערך מס' 39, ראה פירוט בעניין זה להלן). כן נקבע לגבי ערך השרידים של מערך קרונוע מס' 19 כי המבוטחים ("רכבת-ישראל") יעבירו למבטחים (חברת הביטוח "הפניקס") רשימת חומרים שהורדו ממערך הקרונוע השרוף לכלים אחרים (מערכים אחרים מאותו דגם) וכמו-כן, נקבע כי יינתן פירוט שעות עבודה שהושקעו + ההפרש לערך כינון בין הפריטים שהורדו ממערך מס' 19 המשומש, לבין ערך פריט חדש. נקבע כי סיכום הנושא יקבע בפגישה שבין השמאים (מר ארנון טוסמן ומר דני אפלבויים) לבין מר סמי כהן ומר זאב גורדון מחטיבת הנייד ב-"רכבת-ישראל". לפרטים נוספים ראה: סיכום דיון: רכישת קרונוע 39, מכתב מיום 07.07.2002, תיק: נ'- 2/1/14, ר"י). ביום חמישי 13.03.2003 הועברו 2 הקרונות הנותרים ממערך מס' 19 (7019, 7419) אל סדנאות הרכבת בקישון. מטרת ההעברה הינה לנסות ולשקם את 3 החוגונים הנותרים בעבור חלפים לקרונועים אחרים. עד ליום 13.03.2003 עמדו 2 הקרונות הנותרים מהמערך השרוף במוסך קרונות הנוסעים החדש בחיפה. עד למרס 2003, אסור עדיין להשתמש בחלקים אחרים שנותרו מ- 2 הקרונות הנותרים, על-פי הנחיית חברת הביטוח "הפניקס".
 
אני מקווה שתשובתי עונה על שאלתך

קרונוע מס' 19: שים לב בחורצ'יק:
ביום 12.12.2001 בשעה 22:40 לערך מתלקחת רכבת נוסעים מס' 78 מרחובות לחיפה וחציה עולה באש בקטע כפר-ויתקין - נתניה - בק"מ 60.200. הרכבת כללה שני מערכי קרונועי IC-3 מחוברים זה לזה (מערך מס' 16 ומערך מס' 19). מערך מס' 19 עולה באש וקרון ניהוג מס' 7219 נשרף כליל. האש פורצת בקרון ניהוג זה שניזוק באופן החמור ביותר. סיבת השריפה הינה ככל הנראה קצר חשמלי ! קרון הניהוג מס' 7016 השייך למערך מס' 16 ניזוק אף הוא בצורה קשה. (נהג את הרכבת; צ'רלי ביטון). מערך מס' 19 מושבת לחלוטין ונראה כי לא יהיה מנוס מגריטתו. במסגרת דיון שנערך במשרדי הנהלת הרכבת בתל-אביב ביום 12.06.2002, הוחלט לרכוש מערך קרונוע חדש במקום מערך מס' 19 שהושבת סופית (מערך מס' 39, ראה פירוט בעניין זה להלן). כן נקבע לגבי ערך השרידים של מערך קרונוע מס' 19 כי המבוטחים ("רכבת-ישראל") יעבירו למבטחים (חברת הביטוח "הפניקס") רשימת חומרים שהורדו ממערך הקרונוע השרוף לכלים אחרים (מערכים אחרים מאותו דגם) וכמו-כן, נקבע כי יינתן פירוט שעות עבודה שהושקעו + ההפרש לערך כינון בין הפריטים שהורדו ממערך מס' 19 המשומש, לבין ערך פריט חדש. נקבע כי סיכום הנושא יקבע בפגישה שבין השמאים (מר ארנון טוסמן ומר דני אפלבויים) לבין מר סמי כהן ומר זאב גורדון מחטיבת הנייד ב-"רכבת-ישראל". לפרטים נוספים ראה: סיכום דיון: רכישת קרונוע 39, מכתב מיום 07.07.2002, תיק: נ'- 2/1/14, ר"י). ביום חמישי 13.03.2003 הועברו 2 הקרונות הנותרים ממערך מס' 19 (7019, 7419) אל סדנאות הרכבת בקישון. מטרת ההעברה הינה לנסות ולשקם את 3 החוגונים הנותרים בעבור חלפים לקרונועים אחרים. עד ליום 13.03.2003 עמדו 2 הקרונות הנותרים מהמערך השרוף במוסך קרונות הנוסעים החדש בחיפה. עד למרס 2003, אסור עדיין להשתמש בחלקים אחרים שנותרו מ- 2 הקרונות הנותרים, על-פי הנחיית חברת הביטוח "הפניקס".
אני מקווה שתשובתי עונה על שאלתך
באופן מושלם. בברכה, אביתר !
 

ה דרומי

New member
עונה תשובה ממצה ביותר../images/Emo51.gif../images/Emo140.gif

אני מקווה שתשובתי עונה על שאלתך
באופן מושלם. בברכה, אביתר !
עונה תשובה ממצה ביותר
 
IC3 שרוף

תמונה אחרונה ושאלה לחן מיניג
מה היתה הסיבה שהקרון המצולם נשרף? ומה עשו איתו?
IC3 שרוף
את סיפורו המלא של מערך IC3 מספר 19 שנשרף בדצמבר 2001 ומה קרה לו ניתן למצוא בארכיון החדשות של האתר 'חדשות הרכבת'. התמונה שהצגת לקוחה מארכיון 'תמונות השבוע' ותמונות נוספות ניתן למצוא בכתבות שפורסמו בדצמבר 2001 .
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה