כמה שאלות..

bubble bubble

New member
כמה שאלות..

1.שני המשפטים הבאים לא נכונים,כיצד הייתם מתקנים אותם? The light had been turned. Did he was told about the concert? 2.את שני המשפטים הבאים יש לכתוב מחדש ע"פ התחלת המשפט המצורפת מבלי שתשתנה המשמעות. You don't have to pay this bill until next week. This bill The immigration department will have to consider my application for a passport. My application תודה רבה,
 
כמה תשובות

The light had been turned on. Was he told about the concert? This bill doesn't have to be paid until next week. My application for a passport will have to be considered by the immigration department.​
 

English1

New member
הכל Passive!!!

(The light was turned (on/off ?Was he told about the concert This bill doesn't have to be paid until next week (...My application for a passport will have to be considered (by the בבקשה!
 
למעלה