כמה שאלות שעל הפרק...תודה למגיבים

DikaOn3

New member
כמה שאלות שעל הפרק...תודה למגיבים

1. אני זוכר שלפני מספר שנים יצא חוק שמחייב מעסיקים של עובדי כוח אדם לקבלם למשרה מלאה/קביעות בתום שנתיים. אם אני טועה אני אשמח אם מישהו יפתור לי את הפלונטר הזה. 2. השאלה היא, האם במידה ואתה מועסק על בסיס שעות בגוף כלשהו והאופציה לבטחון קביעות מקום העבודה/הכנסה היא משרה/קביעות בת 24 משמרות, אתה זכאי בתום שנתיים לקבל את הקביעות הזו? 3. שאלה נוספת: האם כאשר אתה מועסק ע"ב שעות (לא משרה/קביעות) בהקף של 180-220 שעות בחודש במשך 3 שנים, מעבר פתאומי ללא הסבר להיקף של 100 שעות בחודש - כמובן בהנחה שלא נתקבלו תלונות עליך או שפעלת בניגוד לתקנות הגוף = האם זה נקרא הרעה בתנאים? 4. האם יש איזה הבט כלשהו משפטי לדיבור בטון פסיבי- אגרסיבי מאיים של מעביד (דוגמא:"נראה...אם תעבוד אצלי מספיק...נראה אם להמשיך להעסיק אותך או לא...)
 
תשובה

חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם מדבר על קליטה לעבודה של עובד כוח-אדם אחרי 9 חודשים של עבודה אצל המשתמש. לא מדובר במתן קביעות או במשרה מלאה דווקא, אלא בקליטה לעבודה באותם תנאים. אם ההפחתה היא בשעות נוספות שעבדת - לא מדובר בהרעה בתנאי עבודה. לגבי שינוי בשעות העבודה - בודקים כל מקרה לגופו ולא ניתן לתת תשובה כללית בפורום. מעסיק יכול להתנות המשך עבודה בקיום תנאים מסויימים או תפוקה מסויימת, ואף זכאי לסיים העסקה של עובד אם לא עמד בתנאים/ביעדים שהוצבו לו מראש. מעבר לכך, לא ברור לי למה הכוונה ב"דיבור בטון פסיבי-אגרסיבי".
 

DikaOn3

New member
תודה כמה הבהרות

1. אם מראש נכנסתי לעבודה ע"ב שעות ולא ע"ב משרה/קביעות (24 משמרות) בחודש אין חוק שמחייב לקדם אותה למעמד של עובד משרה עם קביעות אחרי 9 חודשים/שנתיים? 2. ההפחתה היא לא בשעות נוספות אלא באופן כללי ירידה חדה פתאומית וללא הסבר מניח את הדעת של מספר שעות העבודה. 3. טון פסיבי אגרסיבי: אני מגיע מעיר אחת לשנייה לעבודה באופניים משך הגעה שעה לכל כיוון ויש 3 לי שלושה ילדים. ביקשתי התחשבות בסידור העבודה כך שלא אעבוד בתצורה 8-8-8 (מנוחה/עבודה/מנוחה/עבודה וכו) והתגובה של המנהל הייתה: מצידי תעבור לגור מול הסניף, אני לא משנה לך כלום. אם לא טוב לך - לך הביייתה. השינוי בתצורת העבודה אפשרי מבחינה טכנית/מעשית ומניעה של שינוי היא בהשפעה ישירה של המנהל בלבד. כך שלהקשות עליי נעשה כאן מתוך חוסר התחשבות ולא מסיבה אחרת.
 

Molly123

New member
תשובות

1. לא. אין שום חוק שמחייב מתן קביעות או משרה מלאה. החוק שאתה מתייחס אליו נוגע לעובדים המועסקים על ידי חברת כוח אדם. לאחר 9 חודשים של עבודה במקום מסוים על המעסיק בפועל (מקום העבודה עצמו) לקלוט אותם כעובדי חברה. החוק לא דורש שינוי בהיקף המשרה, ו"קביעות" זה גם ככה תופעה שהולכת ונעלמת משוק העבודה, וכמעט ולא קיימת במגזר הפרטי. 2. אם נותנים לך פחות משמרות מבעבר, או אם כל משמרת קצרה יותר משהיתה בעבר הרי שיתכן שיש כאן הרעה בתנאים, שכן מדובר בצמצום המשרה שלך (גם לעובדים לפי שעות יש מסגרת עבודה מסוימת שהוגדרה להם בתחילת העבודה: כמות משמרות, כמו שעות חודשיות וכו'). שים לב שבמידה ותרצה להתפטר על רקע הרעת תנאים עליך לפעול בהקדם, כי ככל שחולף הזמן ואינך מתנגד לשינוי זה נחשב כאילו הסכמת לו. שים לב שהרעת תנאים היא לא שיטת פלא, כי אם המעסיק לא מחזיר את המצב לקדמותו ואתה מממש את התפטרותך רוב הסיכויים שתצטרך לפנות לבית המשפט לצורך קבלת הפיצויים (כל זה בהנחה שעבדת לפחות שנה ואתה זכאי לפיצויים), ובית המשפט הוא זה שיחליט האם אכן היתה הרעת תנאים המצדיקה התפטרות וקבלת פיצויים. 3. האם בעבר היתה התחשבות מצד המנהל בבקשה שלך לסידור עבודה מסוים? האם יש מנהל נוסף מעליו שניתן לפנות אליו בבקשה להתחשב בצרכים שלך? בסופו של דבר, אין חובה בחוק להתחשב בכל מיני בעיות שיש לעובדים - המעסיק קובע את נהלי העבודה (ובכלל זה איך מתבצע סידור העבודה וכמה אילוצים ניתן להגדיר אם בכלל), ולך יש את האפשרות לבחור אם לעבוד שם או לא.
 
למעלה