כמה שאלות חשובות ואודה למי שיענה עליהן:

כמה שאלות חשובות ואודה למי שיענה עליהן:

1. האם לעם ישראל יש מזל? כי נאמר שעם ישראל מעל המזל 2. האם החוזים בכוכבים קולעים לאמת? 3. אם עם ישראל מעל המזל אז למה אנו מאחלים אחד שלני בעם ישראל תמיד מזל טוב?
 
לפי מה שאני יודע:

יש לנו מזל כמו לכולם, אך ישראל מעל המזל מהסיבה שהתפילות המ מעל המזל ועל ידי תפילות, אפשר לשנות את המזל. ברור שיש חוזים בכוכבים שיכולים לחזות משו, כי ברור שיש בזה אמת. כמו שפרעה ראה, ויש עוד הרבה דוגמאות בתורה. למה אומרים מזל טוב? שאלה טובה.. אני לא חושב שהראשון שהשתמש בביטוי דקדק יותר מידי בלשונו..
 
דקלה . . .

התשובות לשאלותייך הן... 1. עם ישראל הוא מעל המזלות אך כרגע... כן, אנחנו נשלטים בידי המזלות כי אנחנו לא בגדר של עם ישראל ע-ם י-ש-ר-א-ל במלוא מובן המילה כי איך אנחנו מתפללים בראש השנה?!... ``והשב כהנים לעבודתם ולוויים לדוכנם וישראל למעמדם...`` כלומר שאנחנו כרגע לא במעמד של ע-ם י-ש-ר-א-ל באורגינל בכדי שנהיה מעל המזל. 2. האם החוזים בכוכבים קולעים לאמת? אז ככה בכלליות... כל מזל ומזל נחלק ל12 המזלות שכל מזל ומזל ממה שנחלק ל12 המזלות הוא גם נחלק ל12 מזלות... הכוונה שאם בנאדם למשל נולד במזל אריה אז איך זה שחבר שלו שגם נולד במזל אריה אז הם לא דומים בהתנהגותם הרי הם בני אותו מזל? פשוט מאוד... זה שנולד במזל אריה נולד במזל עקרב של אריה (זה קצת מורכב אז לא אתעמק איתך בזה יותר מידי כדי שלא תסתבכי בהבנת הדברים) והחבר נולד במזל מאזניים של מזל אריה ולכן מובן למה הם לא דומים כי כל אחד הוא משהו אחר למרות שהם בני אותו מזל כך שכל מה שהחוזים אומרים על מזלות זה באופן גלובלי ושיטחי אך אם יתעמקו יותר ליסוד המזל של האדם עצמו אז יהיה אפשר לדעת יותר. 3. לפי מה שהבנת בתשובה 1 אז תביני למה מברכים/מאחלים בברכת מזל טוב את האנשים. שבת שלום!
 
עם ישראל הוא עם ישראל גם כיום

מה שמתפללים השב כהנים ל-עבודתם- ולוויים ל-דוכנם- שים לב למילים אנו מיתפללים שיבנה בית המקדש ויחזרו כהנים לעבודתם בבית המקדש ולויים יחזרו לדוכנם בבית המקדש וינגנו בכליהם
 
נכון ש . . .

שאנו מתפללים שיבנה בית המקדש אך זה גם אומר שיחזיר אותנו למעמד של עם ישראל מה שאומר שאנו לא במעמד הזה כיום.
 

בחlר21

New member
אני שמעתי..

שכל מזל מתחלק ל12 חיובי ול12 שלילי..שזאת אומרת בכל מזל יש 24 חלקים..
 
תשובה!

כשאומרים ישראל מעל למזל הכוונה לכוכבים ומזלות שאת מזלו של עם ישראל אי אפשר לצפות מראש כיון שהוא יכול להשתנות בתפילה או במעשה טוב אחד אבל בהחלט המושג מזל קיים. ונקווה שלכולנו יהיה מזל טוב יותר
 
כעיקרון

זו מחלוקת בבבלי, האם ישראל תלויים במזל או לא.. הנה ציטוט מויקי: "ביהדות יש דעות לכאן ולכאן בעניין המזל. במסכת שבת שבתלמוד הבבלי מצוינת מחלוקת בעניין המזל כאשר רבי חנינא מצדד בו ואומר "מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל", ואילו רבי יוחנן שולל וטובע את האימרה המפורסמת "אין מזל לישראל" (תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו/א). על פי התיאור של התלמוד (מסכת נדרים דף לב/א ), נראה רב יהודה בשם רב סובר שאברהם אבינו האמין במזל, וראה שלא יוליד את יצחק, והקב"ה עשה מעשה כדי לשלול את אמונתו הזו ולהוכיח לו שאיננו תלוי במזל."
 
תשובה לכל השאלות ששאלת!

לישראל יש מזל אלא שהמזל של עם ישראל בכלל ושל כל יהודי בפני עצמו הוא יכול להישתנות בכל רגע על-ידי תפילות לימוד תורה ומעשים טובים בפרט אם הם של אותו אדם אבל גם אם יהודי אחר אפילו אם הוא בקצה העולם עשה מעשה טוב/קרא פרק תהילים/היתפלל מהלב/למד תורה או שיש לו איזה זכות אחרת זה יכול להשפיע על המזל שלך כי כל ישראל ערבים זה לזה (וכך גם לצד השלילי) ולכן אנו מאחלים מזל טוב כדי שבשמים ימצאו לנו זכות (גם זכות אבות או שאר זכויות) ובשמים יגזרו שיהיה לנו מזל טוב התשובה לשאלה בקשר לחוזים בכוכבים נמצאת בתגובות...>
 
המשך תשובה ראשית תשובה לשאלה השניה

החוזים בכוכבים הרבה פעמים טועים ויש להם הרבה תירוצים למה זה קורה וליפעמים הם צודקים אבל זה לפי המזל של אותו רגע כי המזל יכול להישתנות כל רגע כנ``ל ואסור לישאול אותם כי זה נחשב כמנחש ומעונן וליפעמים כדי להעניש את האדם משמים עושים שהחוזה בכוכבים יגיד דברים רעים על האדם והם יהיו
 
למעלה