כמה עשרות פלסטינים מתחילים להתקדם מסוריה

כמה עשרות פלסטינים מתחילים להתקדם מסוריה

כמה עשרות פלסטינים מתחילים להתקדם מסוריה לכיוון גבול ישראל.
 
למעלה