כמה מצוות מהתורה אנחנו מקיימים ברוב השנה

מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה יהודי מקיים ברוב השנה לפחות עשר מצוות רוב השנה למעשה זה שלוש מאות ימים בערך כי בשנה רגילה יש שלוש מאות ושישים וחמישה ימים ומתוכם נוציא ארבעים ותשע ימים של ספירת העומר ושני ימים של ראש השנה ויום אחד של יום כיפור ויום ראשון של סוכות ויום שמיני עצרת ויום ראשון של פסח ויום שביעי של פסח ויום אחד של חג השבועות למעשה יום שביעי של פסח נבלע באחד מהימים של ספירת העומר כי גם ביום השביעי של פסח סופרים את ספירת העומר ויוצא מפה שהוצאנו סך הכל חמישים ושישה ימים מתוך שלוש מאות ושישים וחמישה ימים שיש בשנה ואלו הם המצוות מהתורה שמקיימים ברוב השנה:
1.מצווה מהתורה ללבוש ציצית
2.מצווה מהתורה להניח תפילין של יד
3.מצווה מהתורה להניח תפילין של ראש
4.מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
5.מצווה מהתורה להתפלל לאלוקים
6.מצווה מהתורה לשמוע בקול חכמים
7.מצווה מהתורה ללמוד תורה
8.מצווה מהתורה לברך ברכת המזון
9.מצווה מהתורה לקדש בליל שבת ולהבדיל במוצאי שבת
10.מצווה מהתורה לשמור שבת
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה