כמה מחשבות פרטיות...

כמה מחשבות פרטיות...

ביום כפור היו לי כמה רגעים פנויים, פתחתי סדור היעב"ץ. טוב, אז מחשבות על סדור היעב"ץ, אין מקומן פה מאחר ויכלה הפורום והן לא תכלינה. העושר המצוי בכתבי היעב"ץ בכלל, הוא אדיר. אבל רציתי לדבר על משהו אחר. הגעתי להלכות ארבעת המינים ואז עלתה בי מחשבה מסוימת, דמיינתי את הרב יעב"ץ משוטט לו בשווקי ארבעת המינים שלנו, מה היה אומר? האם היה מיד פולט בקולמוסו כמה דברים חריפים על "אותם אנשים המדקדקים בקוצו של לולב בחומרות יתירות" רק בגלל שכך מקובל, ואלו במצוות אחרות (לאו דוקא בין אדם לחברו...) לא מחפשים את הפינטאלע?
 
ובין אדם לחברו על הפנים

אבל...בא לא נקטרג שהרי כתוב אסור לאדם אחרי תלמיד חכם שחטא שמא הירהר תשובה בלילה*ואגב אל תישכחו שצריך לדון את כל האדם לכף זכות כמו שרבי נחמן אומר בתורה רפ"ב שע"י שאתה דן לכפ זכות את גורם לאדם שיתעורר בו תשובה ממש מדהים תיראו איזה מתכון יפה לחיים מאושרים!הוי דן את כל אדם לכף זכות!
 

one simple girl

New member
אתה צודק, זה קטרוג. אבל...

ממש לא התכוונתי לאדם מסויים אלא לאנשים רבים מאד שנוהגים כך... זה לפעמים כ``כ מקומם לראות מישהי שפגעה ועלבה או שמדברת לשון הרע ורכילות דרך קבע, נעמדת לשמו``ע בדבקות אדמוראית או מתרוצצת בחנויות כדי לחפש מוצר ``העדה החרדית`` ומעקמת פיה למראה חותמת ``לנדא`` ו``שארית``. אשריכם ישראל אך...
 
טעות קטנה.

אני רציתי להשית את הלב להבדל בין מצוות כמו ארבעה מינים או כמו שהוזכר-הכשרים וכדו`, לבין מצוות אחרות-בין אדם למקום-אך לא `IN`.
 
למעלה