כמה הערות פוליטיות לאור פרשת השבוע

Robert Peterson

New member
כמה הערות פוליטיות לאור פרשת השבוע

*אבינו שבשמים מעניק כותנןת פסים למי שהוא חושב למתאימים לכך
בUSA גם עם כוחבים
*ברור שלחולמים יש שונאים תלוי מהם החלומות -לשפ שמיים או לא
*לחולמים יש אחים המקנאים בהם קנאת מוות שמוכנים אפילו להרגם או לזרקם לבור במקרה הטוב בלי מים ולא תמידיבואו ישמאלים ( חס וחלילה לא אלה של היום) לקנותם ( אח למכירה עד סוף המלאי
בין האחים ימצאו גם 2 שיצילו את אותו החולם מהמוות - ראובן ויהודה )
בסוף הצדק ינצח- HAPPY END
כותונתתחזור למי שהעם -השופט עליון והריבון יחלט שמגיע לו
יום טוב לעם ישראל שמגיעים לא רועים -,אנשי חייל,יראי שמים ושוני בצע
RP
 
למעלה