כל "עכבה" או "הקווה" לטובה?

כל "עכבה" או "הקווה" לטובה?

אני ואחותי חלוקות בעניין - אני טוענת שכל עכבה לטובה (כל עיכוב) והיא טוענת שכל הקווה (בארמית) - כלומר כל הקורה (או מה שאינו קורה) לטובה.
 
למעלה