כל הקומוניסטים של חברת חשמל

ע מיש

New member
כל הקומוניסטים של חברת חשמל

שאחראים לבזיונות של הפסקת החשמל צריכים להלשח למחנה המעצר של הפליטים מאפריקה ולעבור קורס מתקדם בחשמלאות.
 

ע מיש

New member
ותודה לקומוניסטים של חברת החשמל

גם אפסים עלובים יכולים לעשות לפעמים משהו טוב

(זרם החשמל מתנתק לסירוגין גם בבית ראש הממשלה שבירושלים)
 

אלי.

New member
אני מקווה בשביל אותם אדומים

שהחימום לבריכה בקיסריה פועל כיאות וברצף, אחרת הם פותחים חזית עם שרה'לה - וזה כבר לא צחוק.
 
למעלה