כל העבירות שיש לחילוני במשך השנה

כל העבירות שיש לחילוני:
1.להשבית חמץ בפסח
2.לאכול מצה בליל הסדר
3.שלא ימצא חמץ בביתנו בפסח
4.שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ
5.לא לאכול חמץ בפסח
6.שלא יראה חמץ בביתנו בפסח
7.לספר ביציאת מצרים בפסח
8.שלא לצאת חוץ לתחום שבת
9.להאמין באלוהים
10.קידוש בליל שבת
11.הבדלה במוצאי שבת
12.לא לעשות מלאכה בשבת
13.שלא לאכול טריפה
14.לא לשמוע לשון הרע
15.לשמור שבת
16.שלא לאכול בהמה טמאה
17.שלא לאכול חיה טמאה
18.שלא לאכול דג טמא
19.שלא לאכול עוף טמא
20.לא לגעת בנשים
21.לא לבוא על נידה
22.לא לדבר לשון הרע
23.לא לשנוא יהודי
24.לאהוב כל יהודי
25.לא להתגלח בסכין גילוח
26.לשבות ביום ראשון של פסח
27.לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
28.לשבות ביום שביעי של פסח
29.לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח
30.ספירת העומר
31.לשבות בחג השבועות
32.שלא לעשות מלאכה בחג השבועות
33.לשבות בראש השנה
34.שלא לעשות מלאכה בראש השנה
35.להתענות ביום הכיפורים
36.שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
37.שלא לאכול ביום הכיפורים
38.שלא לשתות ביום הכיפורים
39.לשבות ביום הכיפורים
40.לשבות ביום ראשון של סוכות
41.שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
42.לשבות ביום שמיני עצרת
43.שלא לעשות מלאכה השמיני עצרת
44.נטילת לולב
45.לשבת בסוכה
46.שלא לצער יהודי
47.לחזור בתשובה על חטאים
48.ברכת כהנים
49.מצוות ציצית
50.לא לחשוב על נשים
51.לא להסתכל על נשים
52.לפדות בן בכור
53.לתקוע בשופר בראש השנה
54.ללמוד תורה
55.קריאת שמע שחרית
56.קריאת שמע ערבית
57.תפילין של יד
58.תפילין של ראש
59.לא לבוא על גויה
60.ברכת המזון
61.להתיירא מאלוהים
62.מצוות תפילה
63.לא לאכול נבילה
64.שלא לאכול חמץ אחר חצות
65.לשמוח בחגים
66.לשמוע בקול חכמים
67.שלא לסור מדבריהם
68.ללכת בדרכיו של אלוהים
 

SupermanZW

Well-known member
כל העבירות שיש לחילוני:
1.להשבית חמץ בפסח
2.לאכול מצה בליל הסדר
3.שלא ימצא חמץ בביתנו בפסח
4.שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ
5.לא לאכול חמץ בפסח
6.שלא יראה חמץ בביתנו בפסח
7.לספר ביציאת מצרים בפסח
8.שלא לצאת חוץ לתחום שבת
9.להאמין באלוהים
10.קידוש בליל שבת
11.הבדלה במוצאי שבת
12.לא לעשות מלאכה בשבת
13.שלא לאכול טריפה
14.לא לשמוע לשון הרע
15.לשמור שבת
16.שלא לאכול בהמה טמאה
17.שלא לאכול חיה טמאה
18.שלא לאכול דג טמא
19.שלא לאכול עוף טמא
20.לא לגעת בנשים
21.לא לבוא על נידה
22.לא לדבר לשון הרע
23.לא לשנוא יהודי
24.לאהוב כל יהודי
25.לא להתגלח בסכין גילוח
26.לשבות ביום ראשון של פסח
27.לא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
28.לשבות ביום שביעי של פסח
29.לא לעשות מלאכה ביום שביעי של פסח
30.ספירת העומר
31.לשבות בחג השבועות
32.שלא לעשות מלאכה בחג השבועות
33.לשבות בראש השנה
34.שלא לעשות מלאכה בראש השנה
35.להתענות ביום הכיפורים
36.שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
37.שלא לאכול ביום הכיפורים
38.שלא לשתות ביום הכיפורים
39.לשבות ביום הכיפורים
40.לשבות ביום ראשון של סוכות
41.שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
42.לשבות ביום שמיני עצרת
43.שלא לעשות מלאכה השמיני עצרת
44.נטילת לולב
45.לשבת בסוכה
46.שלא לצער יהודי
47.לחזור בתשובה על חטאים
48.ברכת כהנים
49.מצוות ציצית
50.לא לחשוב על נשים
51.לא להסתכל על נשים
52.לפדות בן בכור
53.לתקוע בשופר בראש השנה
54.ללמוד תורה
55.קריאת שמע שחרית
56.קריאת שמע ערבית
57.תפילין של יד
58.תפילין של ראש
59.לא לבוא על גויה
60.ברכת המזון
61.להתיירא מאלוהים
62.מצוות תפילה
63.לא לאכול נבילה
64.שלא לאכול חמץ אחר חצות
65.לשמוח בחגים
66.לשמוע בקול חכמים
67.שלא לסור מדבריהם
68.ללכת בדרכיו של אלוהים
רק 68? צריך להיות 613, לא?
 
למעלה