כל המתפלל על חבירו...

כל המתפלל על חבירו...

בקשו רחמים עבור הבחור שלמה נפתלי בן גילה שנפצע במרכז הרב.. מצבו החמיר הערב. קראת את ההודעה?! מסור לחברך.. תפילתך חשובה!! ויהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
 
למעלה