כל המצוות שאנחנו מקיימים ברוב השנה

אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ברוב השנה:
1.מצוות נטילת ידיים
2.מצוות ברכות השחר
3.מצוות ברכות התורה
4.מצוות ציצית
5.מצוות תפילין של יד
6.מצוות תפילין של ראש
7.מצוות תפילת שחרית
8.מצוות תפילת מנחה
9.מצוות תפילת ערבית
10.מצוות תפילת מוסף
11.מצוות שניים מקרא ואחד תרגום 12.מצוות קריאת שמע שעל המיטה 13.מצוות קידוש בליל שבת
14.מצוות קידוש ביום שבת
15.מצוות הבדלה במוצאי שבת
16.מצוות ברכת המזון
17.מצוות ברכות ראשונות
18.מצוות ברכות אחרונות
19.מצוות ברכת אשר יצר אחרי שירותים
20.מצוות ברכת הלבנה
21.מצוות לימוד תורה
22.מצוות שמירת שבת
 
למעלה