כלכלני בנק ישראל בעד רכבת!

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
כלכלני בנק ישראל בעד רכבת!

כלכלני בנק ישראל בעד רכבת!
הודעה לעיתונות מטעם מחלקת הדוברות של בנק ישראל: ---------------------------------------------- נגיד בנק ישראל, הד"ר דוד קליין, מנהלת מחלקת המחקר הד"ר קרנית פלוג וכלכלני הבנק, נפגשו היום לפגישת עבודה עם שר העבודה והרווחה בניזרי וראשי משרדו. בפגישה הציגו הנגיד וכלכלני הבנק בפני ראשי משרד העבודה והרווחה את גישתם למדיניות הדרושה לעידוד התעסוקה במשק. מהמצגת עולה כי שיעור התעסוקה בישראל (%61), נמוך משמעותית ממדינות ה- %67) OECD) ה- G 5 (%70) ומהמדינות שהפעילו רפורמה מעמיקה ומקיפה בתחום שוק העבודה - אוסטריה, דנמרק ניו-זילנד, ובריטניה (%72). מטרת יעדי המדיניות לעידוד התעסוקה, על פי הצעת בנק ישראל, כוללת הגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ושיעור התעסוקה לשיעורים המקובלים בעולם, וזאת כדי לתמוך בצמיחה, להוריד את שיעור האבטלה ובכך לתרום לצמצום ממדי העוני ולהקטנת אי-השיוויון בהכנסות. בדיון הציגו כלכלני הבנק את מרכיביה העיקריים של המדיניות:
מיבנה תקציב המדינה (נטל המסים, גודלו של הסקטור הציבורי וחוב הממשלה).
צמצום מספר העובדים הזרים ע"י הקטנת כדאיות העסקתם.
יעול לשכות התעסוקה וההכשרה המקצועית בהשמת עובדים.
שינוי במדיניות תשלומי ההעברה וההטבות הנילוות.
מתן עדיפות בחינוך לאוכלוסיות חלשות ושיפור בתחומי חינוך שונים, בהם הקטנת מספר התלמידים בכיתות ועידוד מורים אקדמאים ללמד בפריפריה.
שיפור הגישה לישובים מוכי אבטלה באמצעות השקעה בתשתית ופיתוח איזורי תעסוקה מרחביים.
תיקונים בחוק שכר המינימום. בשיחה שהתפתחה עם המצגת הובהר, כי מדיניות יעילה לעידוד התעסוקה מחייבת הפעלת שורת תוכניות מדיניות בו זמנית תוך ליווי מתמיד של הביצוע בבדיקת התועלת לתעסוקה. הנגיד הדגיש כי יצירת מקומות עבודה חדשים צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות של המדיניות הכלכלית-חברתית, ומן הראוי היה כי מטעם הממשלה תטפל בכך ועדת שרים מיוחדת. סוכם כי משרד העבודה והרווחה ובנק ישראל ימשיכו לשתף פעולה בנושאים אלה. הודעת דובר הנגיד כאן ---------------------------------------- אני מקווה שהם מבינים את הרמז
 

raminec

New member
סליחה? מה הקשר לרכבת?

כלכלני בנק ישראל בעד רכבת!
הודעה לעיתונות מטעם מחלקת הדוברות של בנק ישראל: ---------------------------------------------- נגיד בנק ישראל, הד"ר דוד קליין, מנהלת מחלקת המחקר הד"ר קרנית פלוג וכלכלני הבנק, נפגשו היום לפגישת עבודה עם שר העבודה והרווחה בניזרי וראשי משרדו. בפגישה הציגו הנגיד וכלכלני הבנק בפני ראשי משרד העבודה והרווחה את גישתם למדיניות הדרושה לעידוד התעסוקה במשק. מהמצגת עולה כי שיעור התעסוקה בישראל (%61), נמוך משמעותית ממדינות ה- %67) OECD) ה- G 5 (%70) ומהמדינות שהפעילו רפורמה מעמיקה ומקיפה בתחום שוק העבודה - אוסטריה, דנמרק ניו-זילנד, ובריטניה (%72). מטרת יעדי המדיניות לעידוד התעסוקה, על פי הצעת בנק ישראל, כוללת הגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ושיעור התעסוקה לשיעורים המקובלים בעולם, וזאת כדי לתמוך בצמיחה, להוריד את שיעור האבטלה ובכך לתרום לצמצום ממדי העוני ולהקטנת אי-השיוויון בהכנסות. בדיון הציגו כלכלני הבנק את מרכיביה העיקריים של המדיניות:
מיבנה תקציב המדינה (נטל המסים, גודלו של הסקטור הציבורי וחוב הממשלה).
צמצום מספר העובדים הזרים ע"י הקטנת כדאיות העסקתם.
יעול לשכות התעסוקה וההכשרה המקצועית בהשמת עובדים.
שינוי במדיניות תשלומי ההעברה וההטבות הנילוות.
מתן עדיפות בחינוך לאוכלוסיות חלשות ושיפור בתחומי חינוך שונים, בהם הקטנת מספר התלמידים בכיתות ועידוד מורים אקדמאים ללמד בפריפריה.
שיפור הגישה לישובים מוכי אבטלה באמצעות השקעה בתשתית ופיתוח איזורי תעסוקה מרחביים.
תיקונים בחוק שכר המינימום. בשיחה שהתפתחה עם המצגת הובהר, כי מדיניות יעילה לעידוד התעסוקה מחייבת הפעלת שורת תוכניות מדיניות בו זמנית תוך ליווי מתמיד של הביצוע בבדיקת התועלת לתעסוקה. הנגיד הדגיש כי יצירת מקומות עבודה חדשים צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות של המדיניות הכלכלית-חברתית, ומן הראוי היה כי מטעם הממשלה תטפל בכך ועדת שרים מיוחדת. סוכם כי משרד העבודה והרווחה ובנק ישראל ימשיכו לשתף פעולה בנושאים אלה. הודעת דובר הנגיד כאן ---------------------------------------- אני מקווה שהם מבינים את הרמז
סליחה? מה הקשר לרכבת?
אני לא מצאתי בדברי הדובר כל איזכור לרכבת מחינתי מה שהוא אמר זה שצריך לבנות מהר יותר ורחב יותר את כביש חוצה ישראל!! ואם לא אז תוכיח!
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה