כך תגדירו לבד GPRS ל 6230i

כך תגדירו לבד GPRS ל 6230i

תפריט הכנסו להגדרות משם להגדרות תצורה הכנסו להגדרות תצורה אישיות הכנסו להוספת חדשה תבחרו ביישום אינטרנט שם החשבון לרשום orange israel דף הבית לרשום wap.orange.co.il שם משתמש orange סיסמה לא רלוונטי להשתמש בנקודת גישה מועדפת לא הגדרות נקודת גלישה להיכנס proxy מאופשרת כתובת proxy 192.118.011.055 יציאת proxy לרשום 8080 ערוץ נתונים GPRS הגדרות ערוץ להיכנס נקודת גישה לGPRS לרשום wap.orange.co.il שם משתמש לרשום orange סיסמה לא רלוונטי ואז תבחרו את מה שהגדרתם בתפריט האינטרנט במספר 10 בתפריט הראשי ותגלשו (רוב הדברים קיבלתי ממאור 26 תודה לו)
 
למעלה