כך נראית אמונה דתית

כך נראית אמונה דתית

המאמין חושב שהכל במקורו יתברך . בעוד שחבורת פוסקים דרשנים רבנים ומחמירים מוסיפים ומטעינים עליו עוד ועוד הלכות חומרות ודקדוקי מצוות והמאמין משוכנע שהכל מאת ה' וכל מה שתלמיד וותיק וטועה עתיד לחדש הכל ניתן בסיני . המאמין מסרב לסובב את ראשו לראות ולהביט בפני האמת הפשוטה. המאמין בטוח שיש כוח בנתינה ראשונה להשפיע ולהשפיע עד אין קץ. המאמין אינו עוצר לרגע כדי לחשוב ולהתבונן למה ומדוע הוא מבצע את שגרת חייו הדתיים . המאמין בטוח שכל מה שיש לו הוא קדמון ואין בו חידוש כלל. המאמין בטוח שזה שלא ייבוש מפני המלעיגין עליו זה בגלל אמונה ולא טמטום וחוסר סקרנות . המאמין לא ביקורתי כלפי תופעות הטבע וחוקיה . המאמין מסרב לחקור את הטבע מתוך בטחון שהכל מעם ה' המאמין הבטוח שבעולם הבא יציגו ויראו לו את כל מעשיו מסרב להביט נכוחה ולדעת שבסך הכל שם הוא עצמו ללעג וקלס כעת אני מבין את הפסוק בקהלת "בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר" http://www.youtube.com/watch?v=6PKQE8FM2Uw
 
למעלה