כך היום -עצמאות 4

כך היום

השמים קודרים באפור השקט עוטף

את הדמעות ,

ציפור לא נשמעת וגבעול ירוק

מרכין ראשכך היום

צועדים אנו בזכות אילו שאינם

היום,

ומחר תזרח השמש בשבילינו,

פרח יפתח את עלי הכותרת

ובהישמע תרועת החצוצרה

נצדיע בכבוד.

4.5.22
@אייס לוי כל הזכויות שמורות

 
כך היום

השמים קודרים באפור השקט עוטף

את הדמעות ,

ציפור לא נשמעת וגבעול ירוק

מרכין ראשכך היום

צועדים אנו בזכות אילו שאינם

היום,

ומחר תזרח השמש בשבילינו,

פרח יפתח את עלי הכותרת

ובהישמע תרועת החצוצרה

נצדיע בכבוד.

4.5.22
@אייס לוי כל הזכויות שמורות
השיר הזה מאפשר לחצות את התהום בין יום הזיכרון ליום העצמאות.
 
למעלה