כחכות רחל -לקט ראשון

כחכות רחל -לקט ראשון

" בגני נטעתיך בגני המוצנע - בלבי ; השתרגו פארותיך ועמקו שורשיך בי. ומשחר עד לילה לא ישקט, לא ירגיע הגן - זה אתה בו, אתה בו באלפי ציפוריך רן. " רחל
 
למעלה