כותבי הפוטים תתכוננו לאבד את כל הונכם !!!

כותבי הפוטים תתכוננו לאבד את כל הונכם !!!

ביום א' ירידות שערים חדותץ שיתחזקו במהל השבוע הבא בע"ה !!! כל מי שכתב פוטים ימרוט את שערותיו מעל ראשו.. כי כל הונו ירד לטמיון !!!
 
למעלה