כורעים לי פליכס קלפון חחחחח

חתולהה

New member
כורעים לי פליכס קלפון חחחחח

פנינים מכתיבתו של יוזר ושמישהו יתרגם לי... [אם תצליחו] [02:47] <^`bmn\a\k> בלם *: יעע קריסי חשמט עותי ? [02:48] <^`bmn\a\k> בלם *: עט רהה קריסי ועכשיו יווח לעגיד לחבר שלי עת ראה קאה ׳׳ [02:49] <^`bmn\a\k> בלם *: עני מעלופע מכבי חיפה [02:51] <^`bmn\a\k> בלם *: חווור תוב תוב ארע לי תמונע של קריסי והיעע מממש יפה [02:52] <^`bmn\a\k> בלם *: שלכו עוותי למורע קריסי לעבריט עבל היא מ תנקלט לי [02:55] <^`bmn\a\k> בלם *: כורעים לי פליכס קלפון [02:58] <^`bmn\a\k> בלם *: לע עואבת בלמימ . [02:59] <^`bmn\a\k> בלם *: קריסי גמ חוור שלי לעע מסעבר [03:01] <^`bmn\a\k> בלם *: היע חסמע אוטי בפרתי [03:03] <^`bmn\a\k> בלם *: קריסי חשמע [03:04] <^`bmn\a\k> בלם *: קטבתי לי מחטב עעבגה ולי [03:06] <^`bmn\a\k> בלם *: ויעיית * [03:06] <^`bmn\a\k> בלם *: כחחע קטסען [03:06] <^`bmn\a\k> בלם *: שעלא כשה [03:07] <^`bmn\a\k> בלם *: יש סיבע אכרט וזה נמשך ונמשך...חחחחחחחח
 
למעלה