כונס הנכסים המשיך היום את צא"פ לתביעת הענק

כונס הנכסים המשיך היום את צא"פ לתביעת הענק

כונס הנכסים המשיך היום את צא"פ לתביעת הענק נגד חברי העמותה הישנה של פרוש בענין ביקור חולים
 
למעלה