כולם להתקשר לאורנג להתלונן

כולם להתקשר לאורנג להתלונן

על החסימה שלהם לאתרים חיצוניים, ואפילו את אתר 1800550 הם חסמו, חייגו כעת לצעוק עליהם
 
למעלה