כוכב יאיר: 30.9 מ"צ

מצב האינברסיה.../images/Emo55.gif

אינברסית קרקע, ניתן להבחין בשינוי בגובה 144 מטר. אינברסיה נוספת בגובה 400 מטר.
 
למעלה