כדי להיות פסיכיאטר צריך להיות פסיכי וכך גם הבן או הבת שלו יהיו פסיכיים וכן הלאה מאינסוף אחרונית ועד אינסוף קדימה

למעלה